6/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Työura- ja eläkeneuvottelut värittävät työmarkkinasyksyä

  Voimassaolevat kollektiivisopimukset jatkuvat ainakin runsaan vuoden, yliopistoissa ja valtiolla ainakin vielä vuoden 2016 puolelle. Yliopistosektorin työryhmätyöskentely on verkkaista. Keskeiset alkusyksyn neuvottelukysymykset ovat keskusjärjestötasolla työura- ja työeläkeneuvottelut.

  Viimesyksyiseen työmarkkinaratkaisuun perustuen kuluvan vuoden elokuun alusta tuli kaikille runsaan 20 euron vaatimaton yleiskorotus. Seuraavaa kollektiivisopimukseen perustuvaa korotusta saadaan odotella ensi vuoden elokuun alkuun. Sekin tulee olemaan vaatimaton, opetushenkilökunnalle 0,4 %:n korotus ja muulle henkilöstölle 0,3 %:n korotus. (Alempi korotusprosentti johtuu siitä, että muut saivat vähän sairauslomahyvää.) Korotukset ovat niin alhaisia, että sinänsä pienen inflaation ja verotusmuutokset huomioon ottaen ostovoima tulee alenemaan esim. Akavan arvion mukaan. Yleistaloudellinen tilanne näkyy nettorealiansioissa.

  Yliopistojen ja valtion sopimukset ovat tehty päättymään 31.1.2017. Ne voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään 31.1.2016, jos vuodesta 2016 ei päästä yksimielisyyteen. Yliopistosopimukseen perustuen on asetettu työryhmiä, joiden työn edistyminen on aika verkkaista. Ei ole olemassa oikein sopimus- tai edistymispakkoa. Paikallista sopimista selvittelyt työryhmä on kuitenkin jo ehtinyt lopettamaan työnsä ilman sen kummempaa tulosta. Työaikatyöryhmä vasta aloittelee. Palkkausjärjestelmätyöryhmä, Yt-työryhmä, tilastotyöryhmä ja harjoittelukoulutyöryhmä jatkavat.

  Työura- ja työeläkeneuvottelut ja muut keskusjärjestöneuvottelut

  Keskusjärjestötasolla käydään ainakin jonkinlaista vääntöä arkipyhistä. Kirkko ja ammattijärjestöt ovat samoilla kannolla, työnantaja sen sijaan siirtelisi arkipyhiä lauantaiksi. Vireillä on edelleen myös järjestöjen ajama ryhmäkanne.

  Ylivoimaisesti keskeisimmät työmarkkinaneuvottelut käydään työurista ja työeläkkeistä. Näissä neuvotteluissa ei ole kyse yksinomaan eläkeiästä vaan paljon muustakin. Lähtökohtana on, että maassa keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää saataisiin pidennettyä vuoteen 2025 mennessä n. 1,5 vuodella keskimäärin 62,5 vuoteen.

  Keskusjärjestö Akava on keskeisesti mukana työura- ja eläkeneuvotteluissa. Akava on esittänyt mm. eläkkeiden rahoitukseen, kuntoutukseen ja työolosuhteisiin liittyviä rakentavia näkökohtia. Joillakin toisilla tahoilla on vähän erilaista lähestymistä. Akava ei ole kokonaan sulkenut pois yleisen eläkeiän nostamista, mutta se ei saisi olla ainoa eikä edes pääasiallinen keino keskimääräisen eläkkeelle siirtymisiän nostamiseen.

  Vaikka työeläkkeistä on Suomessa säädeltyä lailla, käydään niistä kuitenkin aivan aidot ja ratkaisuun tähtäävät työmarkkinaneuvottelut. Tällä hetkellä neuvottelutahti on hektinen. Pyrkimyksenä on päästä ratkaisuun alkusyksyyn mennessä. Tässä yhteydessä ei ole nyt syytä lähteä spekuloimaan sillä, että neuvottelut eivät johtaisi ratkaisuun.

  Yliopistolaiset ja työura- ja eläkeneuvottelut

  Varsinkin yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön keskimääräinen ikä on melko alhainen verrattuna muihin työmarkkinoihin (ks. Acatiimi 5/2014). Eläkeneuvottelut koskevat kuitenkin yhtäläisesti myös kaikkia yliopistolaisia.

  Professoriliiton selvitysten mukaan professorit haluavat jatkaa työssään melko pitkään. Hyvä näin. Eläkeiän mahdollinen nostaminen ei siten olisi professorien kannalta ainakaan yleisesti suuri katastrofi. Eläkeuudistuksessa professoreita ja muita yliopistolaisia väijyy kuitenkin toinen seikka: 63 ikävuoden jälkeen ansaitun 4,5 %:n superkarttuman poistaminen tai ainakin vähentäminen. Mikäli työurien pidentämisen kannalta näin onnettomasti kävisi, tulisi asiaa korjata tuntuvalla eläkettä nostavalla ns. lykkäyskorotuksella.

  20.8.2014

  teksti Jorma Virkkala
  Professoriliiton toiminnanjohtaja

  • Painetussa lehdessä sivu 12