5/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Yt-neuvottelut aitoja säästötoimia vai mitä?

  Jatkuvien yt-uutisten rinnalla on outoa lukea yliopistojen tilinpäätöstietoja. Kauppalehti uutisoi 7.5. kannen pääjuttuna: Yliopistot tekevät voittoa. Sisäsivuilla luki kissankokoisin kirjaimin: Yliopistot ovat yllättävän ylijäämäisiä. Kauppalehti oli tehnyt analyysin yritysten talouslaskelman muotoon ja sen mukaan kovimman tuloksen tekivät viime vuonna Hanken, Tampereen teknillinen yliopisto, Aaltoyliopisto ja Taideyliopisto. Tähän kärkikaartiin sijoittuvat siis myös yt-neuvotteluja käyneet TUT ja Aalto.

  Tampereen teknillisessä yliopistossa oli 11.325.4. viidennet yt-neuvottelut puolentoista vuoden sisällä. Seuraavista yt-neuvotteluista liikkuu Hervannassa jo huhuja. TUT on perustellut tarvetta väen vähentämiseen alijäämäisellä taloudella. Julkisuudessa olleet tilinpäätösluvut eivät kuitenkaan anna tähän katetta.

  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn neuvottelupäällikkö Vesa Laine kävi TUT:ssa 21. toukokuuta kyselemässä perusteluiden perään. Selkeää vastausta ei saatu, kuten ei myöskään siitä, vähenevätkö tehtävät aidosti.

  TUT:n viimeisten neuvottelujen kohteena oli 173 työntekijää. Päätöksenä oli, että kaikkiaan 14 tehtävää lakkautetaan ja näitä tehtäviä hoitavien työntekijöiden työsuhteet päättyvät. Lisäksi viisi muuta tehtävää lakkautetaan ja näille henkilöille tarjotaan eri töitä. Kuusi työsuhdetta muutetaan osaaikaiseksi. Henkilöt, joita tehtävien lakkauttamiset ja osa-aikaistamiset koskevat, ovat saaneet tiedon päätöksistä.

  Oulun yliopiston hallitus päätti vapun jälkeisellä viikolla 122 henkilön vähentämisestä. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli 1 700 työntekijää. Myös Oulussa perusteluna on talouden tasapainottaminen ja väkeä on vähennetty niistä tiedekunnista ja toimintayksiköistä, joiden talousarvio on ollut alijäämäinen. Näitä yksiköitä ovat luonnontieteellinen, lääketieteellinen, ja teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan matematiikan jaos, yliopistopalvelut, Biocenter Oulu, yliopiston kirjasto, täydentävien opintojen keskus ja Oulangan tutkimusasema.

  Irtisanomisperustein Oulussa lähtöpassit saa enintään 60. Eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja osa-aikaistamisten kautta vähennetään 62 työntekijää. Vähennettävistä työntekijöistä 34 on opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja 88 työntekijää muuta henkilöstöä.

  Pääluottamusmies Kimmo Kontion mukaan irtisanomiset astuivat voimaan 1. kesäkuuta. Kaikille irtisanottaville oli määrä järjestää 4. kesäkuuta yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi mm. muutosturvaa. Irtisanomisilmoitusten lähettämisen jälkeen Kontiolle on tullut muutaman yhteydenotto siitä, voiko määräaikaista sanoa irti.

  Tehtyjen päätösten avulla Oulun yliopisto uskoo saavuttavansa vuositasolla 5,5 miljoonan euron kustannussäästöt ja tasapainottavansa yliopiston alijäämäisen talouden vuoden 2015 loppuun mennessä. Henkilöstösupistusten lisäksi toimintoja aiotaan järjestellä uudelleen ja vähentää tiloja. Oulun yliopiston valtion perusrahoitus on vähentynyt laskennallisesti 10 miljoonaa euroa vuosina 20122014.

  Tämän lehden painoon mennessä yhteistoimintaneuvottelut olivat vielä käynnissä Aalto-yliopistossa ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen terveystieteiden tiedekunnassa. Aalto-yliopistossa neuvottelut koskevat palvelutoiminnoissa työskentelevää henkilöstöä eli noin 1 600 työntekijää.

  Neuvottelupäällikkö Vesa Laineen mukaan Aaltoyliopistossa neuvotellaan asiallisesti. Työnantaja tuo esityksiä pöytään ja tilannetta on aidosti kartoitettu.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 9