4/12

 • pääsivu
 • sisällys
 • Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja,
  yliopistojen opetusalan liitto YLL
   

  Kohtaamisia ja jäähyväisiä

  Kuluvan lukuvuoden aikana minulla on ollut mahdollisuus tavata yliopistojen johtoa YLL:n ja OAJ:n yliopistokierroksen tapaamisissa, joissa on vaihdettu mielipiteitä yliopiston tilasta ja tulevaisuuden suunnasta, keskusteltu rahoituksesta ja johtamisesta ja ennen kaikkea pohdittu opetuksen tilaa ja opetushenkilöstön asemaa yliopistossa.

  Yhteinen huoli, joka kaikissa keskusteluissa on ollut esillä, on yliopistojen rahoitus, uusi rahoitusmalli ja budjettileikkaukset. Tämä on kaikkien yliopistoissa toimivien henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen asia: opetus on toinen yliopiston keskeinen toiminta, itse asiassa tärkein, sillä ilman opetusta ei myöskään ole tutkimusta.

  Toinen yhteinen huolen aihe, joka liittyi keskusteluihin työehtosopimuksen ja erityisesti palkkausjärjestelmän soveltamisesta, on johtamisen ongelmat, joihin yliopistojen pitää löytää ratkaisuja.

  Henkilöstön asemasta ja opetuksen arvostuksesta kuultiin hyviä uutisia monessa yliopistossa. Johdon ja henkilöstön välillä vallitsee monin paikoin hyvä ja avoin keskusteluilmapiiri, näin muun muassa Vaasan yliopistossa. Siellä keskustelussa heijastui tahto toimia henkilöstön kanssa. Välittömyys on ehkä helpompaa pienessä yliopistossa, jossa luontevasti tavataan päivittäin.

  Tietojen vaihtamiseen ja keskusteluun voi myös rakentaa säännöllisiä foorumeita kuten esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa. Siellä on perinteenä säännölliset yliopiston johdon ja henkilöstön edustajien, puheenjohtajien ja luottamusmiesten, tapaamiset useamman kerran lukuvuodessa. Tällainen toiminta takaa häiriöttömän tiedonkulun ja estää kampuslegendojen syntymisen, joiden oikominen on vaikeaa.

  Opetushenkilöstön asema uramalleissa oli esillä kaikissa keskusteluissa. Opetuksen merkityksen tunnustaminen on saanut selkeimmän tunnustuksensa Oulun ja Jyväskylän yliopistoissa: pedagogiset opinnot on kelpoisuusvaatimus elokuusta 2012 alkaen toistaiseksi tehtävään nimitettävälle opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Kaikkialla on huomattu, että opetuspainotteiset tehtävät eivät helposti sovi tutkijanuramalliin, mutta ratkaisuja onkin vaikeampi löytää.

  Vaasan yliopistossa kuulimme, että opetushenkilöstön on mahdollista edetä uralla meritoitumalla ilman, että tarvitsee aina hakea uutta tehtävää. Toinen tapa vahvistaa opetushenkilöstön asemaa on määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen ilman hakua silloin, kun määräaikainen tehtävää on täytetty haun kautta ja kelpoisuusehdot täyttyvät. Kokonaistyöajan ja työsuunnitelmien joustava käyttö on ymmärretty useassa yliopistossa ja on osa opettajanuramallin kehittämistä.

  Kaikissa tämän lukuvuoden tapaamisissa, liiton jäsenten ja yliopistojen johdon kanssa, on ollut mukana ripaus haikeutta, sillä lukukauden päättyessä jätän valtakunnalliset järjestötehtävät. Vuodet puheenjohtajana ovat olleet antoisia ja opettavaisia ja ovat tuoneet mukanaan monia hyviä ystäviä. Haluan kiittää oman liiton väkeä ja yhteistyökumppaneita tuesta ja yhdessä vietetyistä hetkistä ja toivottaa hyvää jatkoa yhteisessä edunvalvontatyössä.

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja, yliopistojen opetusalan liitto YLL

  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 2