3/14

 • pääsivu
 • sisällys
 • Maarit Valo
  puheenjohtaja, Professoriliitto
   

  Mikä on yliopiston tehtävä?

  Toimittaja soittaa haastatellakseen yliopistoissa viime aikoina yleistyneistä yhteistoimintaneuvotteluista, jotka tähtäävät henkilöstön vähentämiseen. Toimittaja luettelee yliopistot, joissa irtisanomisiin on menty tai mahdollisesti mennään. Sitten hän esittää ensimmäisen kysymyksensä: ”Millaisen arvion nyt antaisit tilanteesta?” Aloitan: ”On kyse siitä, mikä yliopisto on.” Toimittaja huokaisee ja ajattelee itsekseen: ”YTmenettelyistä kysyin, mutta taas pääsen kuuntelemaan syntyjä syviä.”

  Yhteistoimintamenettelyn nopean käytön malli on yliopistoihin saatu yrityselämästä. Uuden yliopistolain aikaan menettelyyn on ruvettu turvautumaan turhan helposti. Nyttemmin on neuvotteluihin tullut uusi piirre: yliopiston sisäisiä yksiköitä eritellään sen mukaan, millainen taloustilanne niillä on vuoden lopussa. Henkilöstövähennykset tehdään ”alijäämäisistä yksiköistä”, jopa ”alijäämäisistä tutkimusryhmistä”. Tämä vaikuttaa hätiköidyltä, ja henkilöstö kokee sen epäoikeudenmukaiseksi.

  Tiedekunnat ja laitokset ovat jo lähtökohtaisesti eriarvoisia sen suhteen, mitkä ovat niiden mahdollisuudet saada jatkuvaa täydentävää rahoitusta — tai ylipäätään ulkopuolisten rahoittamia tutkimushankkeita. Halutaanko yliopistoista vähentää juuri sitä henkilökuntaa, jonka työ ei yleensä tai juuri tällä hetkellä tuota elinkeinoelämään sovellusarvoa? Tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus ovat kauaskantoista työtä, eikä saavutuksia voi arvioida yhden vuoden perusteella.

  Vaikka laitos yrittäisi olla taloudenpidossaan ehdottoman huolellinen, se on siinä muiden armoilla. Tilikauden tuloslaskelman yli- tai alijäämäisyys vuoden lopussa on melkolailla sattumanvaraista. Jos täydentävää rahoitusta onnistutaan hankkimaan, sitä saadaan eri vuosina eri määriä, ja rahan kirjautumisen ajankohta yksikölle voi olla summittainen. Joillekin tiedekunnille koituu isoja kustannuksia laboratorioista tai muista erityistiloista. Vuokrat ovat nousseet, samoin ylläpitomenot. Kustannuksia saatetaan ”vyöryttää” yksiköille vasta loppuvuodesta, jolloin talous painuu yhtäkkiä miinukselle. Toisaalta vielä alkuvuonna yliopiston sisäinen palvelukeskus voi löytää laitoksille edellisvuoden tuloja, joita ei sitten enää pystytäkään käyttämään kuluneen vuoden menoihin, vaan ne imaistaan yhteiseen kassaan. Talouden seuranta on vielä kaukana reaaliaikaisesta: laitosjohtajilla ei ole ajantasaista tietoa, SAP-järjestelmää ei kyetä laitostasolla hyödyntämään, ja ennakointi on vaikeaa.

  Yliopiston sisäisiä alijäämiä tai talousarvioita ei siis pitäisi kelpuuttaa henkilöstövähennysten perustaksi. Peruutuspeilistä näkyvät tilinpäätöstiedot saavat yliopiston tekemään peruuttamattomia ratkaisuja, vaikka yliopistoa tulisi strategisen suunnittelun avulla viedä tulevaisuuteen. Mikä on tällöin strategioiden arvo?

  Totta tosiaan on kyse siitä, mikä yliopisto on. Sivistysyliopiston merkitys konkretisoituu yliopistolaissa: ”Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.” Yliopiston tehtävänä ei siis ole tehdä ”tuottoa” saati ”voittoa”. Tieto, koulutus ja osaaminen ovat yliopiston tuloksia ja Suomen vahvuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Suomen täytyy päättää, mitä se yliopistoiltaan haluaa.

  Maarit Valo
  puheenjohtaja, Professoriliitto

  maarit.a.valo@jyu.fi

  • Painetussa lehdessä sivu 2