• pääsivu
 • mediakortti
 • liittojen yhteystiedot


 •  

  VEROLIITE 2009

  Acatiimi veroliite

  1. Tuloverotus
  1.1 Veroilmoitusmenettelyyn muutos
  1.2 Verotuksen säätely
  1.3 Veronalainen tulo
  1.4 Tulolajit: ansiotulo ja pääomatulo
  1.5 Vähennysjärjestelmä

  2. Esitäytetty veroilmoitus
  2.1 Esitäytetty veroilmoituslomake jokaiselle
  2.2 Veroilmoituslomakkeen palauttaminen
  2.3 Veroilmoitus verkossa
  2.4 Kuitit ja vastaavat
  2.5 Esitäytetyn veroilmoituslomakkeen käsitteleminen
  2.6 Verotuspäätös

  3. Veroilmoituksen täydentäminen
  4. Verotuspaikka
  5. Verovuoden tappio ja suuret kertatulot
  5.1 Menon ja tulon jaksottaminen
  5.2 Tappiontasaus
  5.3 Tulontasaus
  6. Apurahojen ym. verotuskohtelu
  6.1 Apurahat ja tunnustuspalkkiot
  6.2 Apurahoihin kohdistuvien kulujen vähentäminen

  7. Ansiotulon hankkimisesta aiheutuneiden
  kustannusten vähentäminen

  7.1 Yleisperiaate
  7.2 Perus- ja jatko-opiskelusta aiheutuneet kustannukset
  7.3 Palkkatulon tulonhankkimisvähennys
  7.4 Jäsenmaksut
  7.5 Matkakustannukset
  7.5.1 Asunnon ja työpaikan välinen matka
  7.5.2 Toissijainen työpaikka
  7.5.3 Viikonloppumatkat
  7.5.4 Työmatkat ilman päivärahaa
  7.6 Kustannukset ammattikirjallisuudesta ja tieteellisestä työstä
  7.7 Opintomatkat
  7.8 Työvälineet
  7.9 Työhuone- ja puhelinkulut
  7.10 Frakki ja tohtorinhattu
  7.11 Virkaanastujais- ja väitöskulut
  7.12 Edustusmenot
  7.13 Vieraalla paikkakunnalla työskentelystä aiheutuneet ylimääräiset elantokustannukset

  8. Ulkomaantyötulo
  9. Verotettava ansiotulo
  9.1 Puhdas ansiotulo
  9.2 Puhtaasta ansiotulosta tehtävät vähennykset
  9.3 Veron suuruus
  10. Pääomatulojen verotus
  10.1 Luonnolliset vähennykset
  10.2 Korkomenot
  10.3 Alijäämähyvitys
  11. Verotuksen tarkistaminen
  12. Oikaisu ja muutoksenhaku