6/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 6.6.2014

  • Päätti hallitusohjelmatavoitteista.
  • Hyväksyi liiton lausunnon OKM:lle yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevista asetuksista.
  • Valtuutti työvaliokunnan antamaan OKM:lle lausunnon hallituksen esityksestä yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi erikoistumiskoulutusta koskien.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle Suomen Akatemiasta annetun lain muutosesityksestä.
  • Merkitsi tiedoksi liiton jäsenehdotukset OKM:lle tutkijanurakysymyksiä käsittelevään työryhmään: 1) Kaarle Hämeri ja 2) Marjukka Anttila.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton edustajat ovat tavanneet UNIFIn edustajia 15.5.2014.
  • Merkitsi tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietinnön valtiohallinnon toimitilojen vuokraamisesta Senaattikiinteistöiltä.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton toimisto on muuttanut osoitteeseen Erottajankatu 7 A Akavatalon perusremontin vuoksi.

  Tieteentekijöiden hallitus 6.6.2014 & 23.8.2014

  6.6.

  • Merkitsi tiedoksi, että Jyväskylän yliopisto tekee henkilöstön ajankäyttötutkimuksen. Keskusteli valtakunnallisen yliopistojen ajankäyttötutkimuksen tarpeesta.
  • Käsitteli yliopistojen yt-tilannetta (OY, TTY, Aalto, HY).
  • Keskusteli Helsingin yliopiston mallista apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi.
  • Keskusteli jäsenkyselyn avovastauksista.

  23.8.

  • Merkitsi tiedoksi selvityksen eläkeneuvottelujen tilanteesta.
  • Merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistojen yt-neuvotteluista.
  • Valitsi Vuoden tieteentekijän. Valinta julkistetaan liiton seminaarissa Opetus välttämätön hyvä? 13.10.
  • Käsitteli OKM:n hallinnonalan budjettiesitystä.
  • Evästi liiton hallituksen jäsen Petri Koikkalaista tutkijanuratyöryhmän tulevissa asioissa.
  • Keskusteli ensi vuoden toimintasuunnitelmasta.
  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon erikoistumiskoulutuksista.

  YLL:n hallitus 20.8.2014

  Hallitus järjestäytyi toimikaudelle 1.8.2014 31.7.2016 seuraavasti:

  • viestintävastaava Kirsti Vainio
  • taloudenhoitaja Åke Finne
  • koulutussihteeri Jaana Mäki-Tuominen
  • koulutuspoliittinen sihteeri Inkeri Ruokonen
  • piirisihteeri Ulla Vana
  • kv-asioiden yhteyshenkilö Åke Finne
  • yhteistoimintayhteyshenkilö Merja Naalisvaara-Jokinen

  Lisäksi hallitus

  • Sai selvityksen ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta.
  • Keskusteli ajankohtaisista koulutuspoliittisista kysymyksistä, mm. yliopistojen rahoituksesta, opettajankoulutuksen kehittämisestä, YLL/OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista.
  • Kuuli paikallisten yliopistojen edunvalvontakuulumiset.
  • Päivitti Yliopistopäivien 14.-15.11.2014 ohjelmaa.
  • Merkitsi tiedoksi YLL:n hallituksen ja yhdistysten puheenjohtajat -seminaarin 31.10.2014.
  • Merkitsi tiedoksi YLL:n lausunnon OKM:lle Työryhmän ehdotuksesta yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi vuodesta 2015 alkaen.
  • Painetussa lehdessä sivu 46