6/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  132 hakemusta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan

  Tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseen kuuluu myös valtioneuvoston yhteiskunnallista päätöksentekoa tukevan tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoitus. Mikäli budjettiriihessä ei tullut muutoksia, rahat on määrä koota asteittain vuosina 20142016 siten, että tänä vuonna on käytössä 5, ensi vuonna 6,4 ja vuonna 2016 11,4 miljoonaa euroa.

  Ensimmäinen hakukierros päättyi 11. elokuuta. Hakemuksia tuli kaikkiaan 132. Eniten hakemuksia tuli Sivistys, yhteisöllisyys ja osallisuus hyvinvoinnin perustana -painopistealueelle, jonka kärkiteemoista suosituin oli Yhteiskunnan polarisaation ehkäisy.

  Hakijoiden joukko on laaja: joukossa oli yliopistojen tutkijoita, tutkimuslaitoksia sekä myös konsulttiyrityksiä. Ensimmäinen hakukierros kirvoitti myös runsaasti kysymyksiä. Nyt valtioneuvoston sivuille on koottu Usein kysyttyjä kysymyksiä -osio.

  Hakuilmoituksessa haluttiin korostaa selvitysten ja tutkimusten relevanssia ja ongelma- ja ratkaisukeskeisyyttä. Lisäksi hakijoiden tuli täyttää tiedonhallinta- ja viestintäsuunnitelma, joiden avulla halusimme varmistaa, että selvitysten- ja tutkimusten tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä, sekä jatkokäyttöön soveltuvia. Osa hakijoista on ymmärtänyt näihin kahteen suunnitelmaan panostamisen merkityksen toisia paremmin, projektipäällikkö Sari Löytökorpi Valtioneuvoston kansliasta kertoo.

  Prosessi etenee siten, että valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi ja arviointitoimintaa koordinoiva TEA-ryhmä käsittelee TEA-jaostojen arviointien tulokset ja päätösesitykset 10. syyskuuta. Valitut hankkeet pyritään käynnistämään vielä syksyn aikana. Toinen haku on tarkoitus avata tässä kuussa.

  • Painetussa lehdessä sivu 25