5/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 9.5.2014

  • Käsitteli yliopistojen YT-tilannetta.
  • Sai tiedoksi, että liitto tarjoaa uutena jäsenetuna henkilökohtaista uudelleensijoittumisvalmennusta niille YT-menettelyjen seurauksena irtisanotuille jäsenille, jotka ovat olleet toistaiseksi voimassaolevassa palvelussuhteessa.
  • Keskusteli hallitusohjelmaan vaikuttamisesta ja päätti jatkotoimenpiteistä.
  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
  • Keskusteli Acatiimi-lehdestä.
  • Sai tiedoksi, että liiton syysseminaari järjestetään 31.10.2014 Kansallismuseon auditoriossa teemana ”Tiedossa on tulevaisuus”.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton toimisto muuttaa kesäkuun alussa osoitteeseen Erottajankatu 7.

  Tieteentekijöiden hallitus 9.5.2014

  • Keskusteli Sivistystyönantajat ry:n tilastojulkaisun pohjalta yliopistojen henkilöstömäärien kehityksestä, ansiokehityksestä sekä vakinaisista ja määräaikaisista työsuhteista.
  • Arvioi kevätseminaarin ja kevätliittokokouksen järjestelyjä.
  • Keskusteli liiton tavoitteista vuoden 2015 vaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan. Toivottiin, että tulevan hallituksen toimet toisivat tutkimukseen ja korkeakoulutukseen pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta ja vakautta.
  • Vahvisti liiton ehdokkaat strategisen tutkimuksen neuvostoon.
  • Päätti jakaa toiminta-avustuksia jäsenyhdistyksille.

  YLL:n hallitus 9.5.2014

  • Keskusteli paikallisen sopimisen haasteista yliopistoissa. TES:n mukainen työryhmä on luopunut ajatuksesta kehittää paikallista sopimista ylivoimaisten vaikeuksien edessä.
  • Vaikutti OAJ:n eduskuntavaalitavoitteisiin
  • Merkitsi tiedoksi OAJ:n aloitteen opettajankoulutuksen yhteistyön parantamiseksi perustamalla pysyvä kansallinen opettajankoulutuksen neuvottelukunta
  • Linjasi OAJ:n lausuntoa hallituksen esityksistä laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Erityisesti ulkomaalaisilta hakijoilta perittävä hakijamaksu suomalaiseen korkeakouluun keskustelutti.
  • Päätti esittää YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainiota OAJ:n hallitukseen valittiin YLL:n omistaman kustantamo Finn Lectura Oy:n hallitukseen Seppo Sainio, Jorma Lehtimäki ja Åke Finne
  • Päätettiin perustaa työryhmä valitsemaan vuoden YLL:n vuoden opettaja. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Vainio. Vuoden opettajan titteli myönnetään OAJ:n Yliopistopäivillä 14.-15.11.2014.
  • Vahvistettiin YLL-seminaarin ohjelma 22.-23.8.2014. Kyseessä on vuosittainen liiton aktiivitoimijoiden seminaari.
  • Painetussa lehdessä sivu 50