5/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Akavan selvitys osoittaa tietotyön kuormittavuuden

  Lähes puolet yli 40-vuotiaista korkeasti koulutetuista palkansaajista kokee työssään sellaista kiirettä ja työpainetta, joka häiritsee heidän työhyvinvointiaan, kertoo Akavan selvitys, joka perustuu Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen vuoden 2013 aineistoon. Tutkimuksen perusteella näistä syistä johtuva kuormittuminen on korkeasti koulutetuilla melkein kymmenen prosenttiyksikköä yleisempää kuin muilla.

  Kuormitusta kokeville koulutetuille työntekijöille kertyy vuodessa 9,5 sairauspäivää. Niillä, jotka eivät koe kiirettä ja työpaineita, sairauspäiviä on puolet vähemmän.

  Nämä luvut kertovat työelämästä Suomessa vuonna 2013. Selvitys kertoo karua kieltään siitä, että pelkkä eläkematematiikka ei auta ihmisiä tekemään pitempiä työuria. Siis puolet yli 40-vuotiaista akavalaisista kuormittuu työssään kiireen ja työpaineiden vuoksi! On aivan välttämätöntä, että työura- ja eläkeratkaisussa sovitaan käytännön toimista työhyvinvoinnin parantamiseksi, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

  Tutkimuksen mukaan korkeasti koulutetut naiset kuormittuvat työssään miehiä enemmän. TIlahduttavaa Työvoimatutkimuksessa on, että 6064-vuotiaiden työllisyysaste on noussut kaikilla palkansaajilla vuosina 20082013. Kaikkien muiden ikäryhmien työllisyysaste on laskenut.

  Lisää tilastoja on osoitteessa www.akava.fi/kuormittavuus.


  • Painetussa lehdessä sivu 35