5/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Uusi työryhmä pohtimaan tutkijanuraa

  Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa tutkijanurakysymyksiä käsittelevän työryhmän. Ministeriö pyysi esityksiä jäsenehdokkaista 30. toukokuuta mennessä. Näitä pyydettiin myös Professoriliitolta ja Tieteentekijöiden liitolta.

  Työryhmän tehtävänä tulee olemaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välisen yhteistyön esteiden ja kehittämistarpeiden tunnistaminen tutkijakoulutuksen ja tutkijanuran kehittämisessä. Työryhmältä odotetaan myös esityksiä toimenpiteiksi, joilla näitä esteitä poistetaan.

  Työryhmän asettamisen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta (5.9.2013). Siinä päätettiin myös korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön monivuotisesta syventämisprosessista.

  Tutkijanuraan liittyvät kysymykset ovat nousseet yhdeksi keskeiseksi teemaksi tämän yhteistyö edistämisessä. Yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten erilainen oikeushenkilöasema ja erot henkilöstön palvelussuhteessa vaikuttavat organisaatioiden käytännön yhteistyöhön.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 8