ACATIIMI 4/12 tulosta | sulje ikkuna

Väitöskirjan tekijä, tarkista vaativuustasosi

Väitöskirjan tekijöiden keskiansio oli noin 2 400 euroa lokakuussa 2011. Palkkauksen tarkistamista väitöskirjatyön edetessä on joustavoitettu.

Väitöskirjan tekijän (nuorempi tutkija, tohtorikoulutettava, tutkijakoulutettava, tohtoriopiskelija) kannattaa tarkistaa oma palkkausjärjestelmän mukainen vaativuustasonsa. Onko eteneminen vaativuustasolta toiselle noudattanut väitöskirjatyön ja jatko-opintojen etenemistä? Kannattaa olla itse aktiivinen ja huomauttaa esimiehelle vaativuustason tarkistamisesta väitöskirjatyön edetessä.

Maaliskuun alussa voimaan tulleen yliopistojen yleisen työehtosopimuksen mukaan väitöskirjaa päätyönään tekevien henkilöiden eteneminen vaativuustasolta toiselle voidaan toteuttaa ilman palkkausjärjestelmän mukaista vaativuusarviointia ja arviointiryhmän käsittelyä, jos yliopistossa on määritelty eteneminen vaativuustasoilla.

Samalla työehtosopimukseen tuli suositus että, väitöskirjaa päätyönään tekevien henkilöiden tehtävät sijoitettaisiin pääsääntöisesti ensimmäisen työsuhteen alussa vaativuustasolle 2. Muutamat yliopistot ovatkin täsmentäneet opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 1—4 kuvauksia väitöskirjavaiheen mukaan.

Oheisessa taulukossa on esitetty esimerkkinä kolmen eri yliopiston, Helsingin yliopiston (HY), Oulun yliopiston (OY) ja Itä-Suomen yliopiston (ISY) kuvaukset tasoilla 1—4. Kaikissa näissä lähtökohtana on, että väitöskirjan tekijöiden lähtötaso on 2.

Kaikissa näissä yliopistoissa väitöskirjan tekijä siirtyy vaativuustasolle 5 suoritettuaan tohtoritutkinnon ja nimikkeenä on tutkijatohtori.

Jokaisella väitöskirjan tekijällä on kuitenkin aina oikeus niin halutessaan viedä tehtävänsä vaativuus arvioitavaksi arviointiryhmään.

Väitöskirjan tekijän muut tehtävät

Oulun yliopiston ohjeessa todetaan, että jos tohtorikoulutettavalla on merkittävästi opetusta tai projektivastuita, tehtävän vaativuustaso voi olla jatkokoulutusvaihetta korkeampi.

Maaliskuun alussa työehtosopimukseen tuli myös muutos opetukseen käytettävän ajan osalta. Pääsääntö on edelleenkin, että työsuunnitelmaan sisältyvä osallistuminen opetustoimintaan ja muihin tehtäviin tulee mitoittaa niin, että väitöskirja on mahdollista saada valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Opetuksen määrä on ilmoitettu nyt suosituksena siten, että opetukseen käytetään enintään 5 % vuosityöajasta, ja että opetus mahdollisuuksien mukaan liittyy henkilön omaan tutkimusalaan.

Opetuksen määrää mitoitettaessa tulee ottaa huomioon opetuksen vaatima valmistelu. Ensimmäistä kertaa valmisteltava kurssi vaatii huomattavasti enemmän valmistelua kuin laskuharjoitusten ohjaaminen. Vaativuustasokartan kuvausten mukaan vaativuustasolla 2 voi olla omiin jatko-opintoihin liittyvää pienimuotoista opetusta, tasolla 3 perusopetukseen liittyviä tehtäviä ja perustutkinto-opiskelijoiden ohjaukseen liittyviä tehtäviä ja tasolla 4 perusopetukseen liittyviä itsenäisesti toteutettavia tehtäviä.

Eeva Rantala
toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto

  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 32

ACATIIMI 4/12 tulosta | sulje ikkuna