Professori Jani Erola johtaa Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivaohjelmaa.

Tähtäimessä ratkaisut suuriin ongelmiin

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma on Suomessa uusi tapa tuottaa korkeatasoista tutkimusta. Pitkäjänteisellä rahoituksella pyritään huippututkimuksen lisäksi luomaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja taloudellista kasvua. Tavoitteena on saada kestäviä ratkaisuja aikamme merkittävimpiin haasteisiin.

Suomen Akatemian lippulaivaohjelman kokonaisuuteen kuuluu kuusi osaamiskeskittymää, ja yhteensä näitä lippulaivoja rahoitetaan 320 miljoonalla eurolla vuosien 2019−2022 aikana. Suomen Akatemian rahoitus lippulaivaohjelmalle on 54,5 miljoonaa euroa.

Hankkeet ovat erittäin kunnianhimoisia alkaen aurinkoenergian hyödyntämisestä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, syövän parantamiseen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseen.

— Toimintatapa on poikkeava, sillä yleensä tutkimushankkeissa pyritään ratkaisemaan ongelma kerrallaan, mutta nyt on tarkoitus käsitellä laajempia kokonaisuuksia. Olemme fundamentaalisten kysymysten äärellä, joihin ei välttämättä onnistuta tuomaan vastauksia edes näin isojen hankkeiden kautta. Toisaalta jos halutaan ratkaisuja, on yritettävä ottaa härkää sarvista, Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola toteaa.

Lippulaivaohjelmaan kuuluu kuusi jo olemassa olevaa tutkimuskeskittymää, joihin kuuluvat huipputasoisiksi arvioidut tutkimusryhmät ovat tehneet tutkimusyhteistyötä keskenään. Osa lippulaivoista on paikallisia ja osassa kyse on laajemmista verkostoista. Erola johtaa Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivaohjelmaa INVEST. Ohjelma keskittyy yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvointivaltion uudistamiseen uusia interventioita kehittämällä.

— Kaikki yhteistyötahomme ovat paikallisia Helsingissä toimivaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta lukuun ottamatta. Olemme rakentaneet Turussa tutkimuskeskustyyppistä yhteistyötä ajatuksena, että kaikki toimijat tuovat oman alansa tutkimuksen yhteiseen hankkeeseen. Alun perin rahoitusmuodossa tavoitteena olikin löytää tutkimusryhmiä, jotka tekevät entuudestaan yhteistyötä ja jota voidaan vahvistaa, Erola selittää.

Työläs hakuprosessi

Tutkimusorganisaatioille avatuissa kahdessa rahoitushaussa kansainväliset arvioitsijat arvioivat yhteensä 30 hakemuksen tieteellistä laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Haut olivat kaksivaiheisia ja niihin sisältyi kahden eri asiantuntijapaneelin haastattelut. Lisäksi itse hakemukset olivat tavanomaista laajempia. Tavoitteena oli osoittaa dokumentein, että ryhmät ovat jo ennestään tieteellisesti todella kovaa tasoa. Hakuprosessi lippulaivaohjelmaan oli työläs ja aiemmasta poikkeava.

— Lisäksi poikkitieteellisyys asetti omat haasteet alkaen siitä, että pääsimme yhteisymmärrykseen terminologiasta ja että se on ymmärrettävää arvioitsijoille. Oman hakuprosessimme aikana saimme melko nopeasti muodostettua perusajatuksen siitä, mitä haluamme tehdä, sillä yhteistyötä eri ryhmien välillä oli ollut jo pitkään. Tieteellisen puolen lisäksi oli kuvattava laajasti tutkimuksen yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus. Se oli monelle ryhmälle uusi asia lippulaivaohjelman haussa, mutta meille tuttua Strategisen tutkimusrahoituksen hankkeista.

Erolan ryhmällä meni työaikaa hakemiseen yli kolme kuukautta. Tekstimassan tuottaminen ja hakemukseen liittyvään haastatteluun valmistautuminen oli melkoinen urakka, mutta kyse on isoista rahasta. Esikarsinnan jälkeen oli jo käsitys siitä, että ryhmän kannattaa panostaa seuraavaan kierrokseen.

Jatkuvasti käydään keskustelua siitä, kuinka paljon aikaa kannattaa laittaa aikaa erilaisiin hakuihin.

— Minusta tämän mittaluokan hanke on tärkeä koko ilmiökentän tutkimiseksi, mikäli haluamme oikeasti ratkaista näitä ongelmia. Rahoitus on nyt aluksi neljälle ensimmäiselle vuodella ja väliarvioinnin jälkeen tiedossa on vielä neljä vuotta lisää. Mukana on myös yliopiston omaa rahoitusta. Resursseja täytyy ottaa muualta pois, ja on hankala ratkaista, kuinka se tehdään reilusti. Olennainen etu muuten on se, että meillä on hallinnollinen tuki näille ryhmille, ja se antaa tutkijoille vapauden keskittyä substanssiin.

Mukana myös kaupallista toimintaa

Lippulaivaohjelmissa käsitellään laajoja linjoja. Esimerkiksi INVEST yhdistää sosiologisen, psykologisen ja lastenpsykiatrisen tutkimuksen kerryttääkseen tutkimustietoa hyvinvointivaltion vaikuttavista interventioista. Suomen hyvinvointimalli on jo kauan tiedetty taloudellisesti ja sosiaalisesti toimivaksi. Toistaiseksi tiedetään liian vähän yksittäisten palvelujen ja tulonsiirtojen vaikuttavuudesta.

— Lähdemme liikkeelle lapsista ja nuorista, mutta samaa olemassa olevien palveluiden ja uusien interventioiden mallia voidaan soveltaa myös muihin väestöryhmiin. Kartoitamme hyvinvointia haittaavia tekijöitä ja palvelurakenteita. Jos ongelmia ei pystytä ratkaisemaan palveluilla pyrimme kehittämään interventioita. Käynnissä on esimerkiksi perustuloa koskevaa tutkimusta ja toisaalta paikallistason klinikkatutkimusta. Kasaantuneissa ongelmissa koko kansaa koskevat ratkaisut eivät välttämättä toimi hyvin, samassa perheessä voi olla monia erilaisia ongelmia, joita ei voida ratkaista muuta kuin kohdistetuilla toimilla, Erola selittää.

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikuttaminen on työryhmän vahvuus. INVEST:iin kuuluu lisäksi kaupallista toimintaa, kuten KivaKoulu, jota viedään ulkomaille ja joka on jo itsessään iso bisnes. Erolan mukaan koulukiusaaminen on pohjimmiltaan samankaltaista kulttuurisista eroista huolimatta ja sen ehkäisyyn liittyvät menetelmät siten siirrettävissä yhteiskunnasta toiseen. Lapsiperheiden tueksi tarkoitettu Voimaperhe-ohjelma on myös hyvä esimerkki siitä, miten tieteelliselle työlle pohjautuvasta interventiosta voidaan saada tuloja.

— Olemme luvanneet ratkaista hyvinvointivaltion kalliita haasteita, kuten koulupudokkaiden ongelmia. Vaikka voisimme vähentää ongelmia vain hieman, suhteellisen pieneltäkin kuulostavat ratkaisut saattavat tuoda suurta säästöä ja niiden ennaltaehkäisy vielä enemmän. Ratkaisujen läpivieminen taas vaatii poliittista päätöksentekoa.

Sosiaalisten erojen ymmärtäminen on yksi sosiologian keskeinen kysymys. Kyse on oikeudenmukaisuudesta.

— Olen sitä mieltä, että yhteiskunnan ja ihmisten kannalta olisi hyvä olla olemassa jonkinlainen mahdollisuuksien tasa-arvo. Ongelmien ratkaisu vaatii tutkimusta, sillä yhteiskunnan rakenne muuttuu koko ajan. Esimerkiksi luokkaeroissa näkyy, että ammatit ovat muuttaneet muotoaan ja tapa tehdä työtä muuttuu suuresti.


Suomen akatemian valitsemat lippulaivaohjelmat

  • Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen osaamiskeskus (Helsingin yliopisto ja HUS)
  • Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaiva (Turun yliopisto ja THL)
  • Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva (Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT)
  • Suomen Tekoälykeskus (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT)
  • Lisäksi lippulaivaohjelmaan on valittu ensimmäisestä hausta FinnCERES, biotalouden uusia materiaaleja kehittävä lippulaiva (Aalto-yliopisto, VTT) ja 6Genesis, langattomien verkkoteknologioiden kehittämisen lippulaiva (Oulun yliopisto).

Tilastokeskuksen tutkijapalveluissa on kuukausien jono

Tammikuussa Tilastokeskuksen tutkimuspalveluista otettiin yhteyttä sosiologian professori Jani Erolaan rekisteriaineistotilaukseen liittyen. Kävi ilmi, että Tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin pyydetyt uudet tai päivitetyt tiedot sekä kokonaan uusien aineistojen tekeminen kestää nykyisin jopa vuoden. Tämä siitä huolimatta, että Tilastokeskuksessa tavoite on asetettu kolmeen kuukauteen. Työjonossa on yli kuusikymmentä hakemusta. Tilanne haittaa vakavasti tutkimustyön etenemistä.

— Yksittäisten tutkimusprojektien kanssa joutuu toki aina varautumaan viiveisiin, mutta nyt suuri osa suomalaisesta rekisteriaineistoja hyödyntävästä tutkimuskentästä on kuukausien verran myöhässä. Vanhat jo käytössä olevat aineistot kyllä pelaavat, mutta kun haluamme esimerkiksi päivittää viimeisimmät tulotiedot jo muutama vuosi sitten käyttöön otettuun dataan, saisimme sen vasta vuoden päästä, Erola toteaa.

Uusien aineistojen viivästyminen on oikeastaan vielä vakavampi ongelma.

— Olemme esimerkiksi suunnitelleet yliopistotutkija Hanna Wassin (HY) kanssa uutta äänestämisen ylisukupolvisuuteen liittyvää tutkimusta, johon aineistoa on odoteltu viime kesästä. Kansainvälisille tutkimuskumppaneille olemme jo joutuneet ilmoittamaan, että kyseinen hanke eteneekin vasta seuraavien kesälomien jälkeen.

Tilastokeskuksen tilastotuotannon ylijohtaja Timo Koskimäki tiedostaa ongelman ja pahoittelee tilannetta. Palvelun kysyntä on kasvanut suuresti viimeisen viiden vuoden aikana, eikä henkilökuntaa ole pystytty lisäämään samaan tahtiin asiakasmäärien kasvun kanssa.

— Lisäksi osa pyynnöistä on hieman hankalia ja niihin menee pitkän aikaa. Olemme varautuneet toimittamaan niin sanottuja valmisaineistoja, joissa ei tarvitse muokata mitään. Niiden toimitusaika on parhaimmillaan muutama viikko, mikäli saamme selkeän hakemuksen. Toimittamamme aineistot vaativat tutkimusluvan, josta ilmenee tutkimushanke ja osoitetaan tietosuojasäädöksen mukaisesti, että aineisto on tarpeen. Aika usein joudumme pyytämään täydennystä tutkijoiden hakemuksiin, Koskimäki selittää.

Mikäli kyse on aineistoista, joita yhdistellään eri viranomaisilta, on siis varauduttava pitkään odotukseen. Aikaa kuitenkin pyritään lyhentämään.

— Neuvoisin tutkijoita käyttämään valmisaineistoja, jotka löytyvät kuvattuina meidän sivuilta ja ovat nopeasti saatavilla. Meidät voi myös ottaa mukaan tutkimuksen suunnitteluun ja mikäli se tehdään varhaisessa vaiheessa, kaikki sujuu nopeammin, Koskimäki neuvoo.

Tilastokeskus tarvitsisi lisää resursseja työntekijöiden palkkaamiseen. Rahoitusta on pyritty saamaan muun muassa akatemialta, valtiovarainministeriöltä sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

— Se on kuitenkin hankalaa, koska emme ole selkeästi kenenkään tontilla. Palveluna tämä on supertuottava verrattuna siihen, että tutkijat joutuisivat itse haalimaan kaiken kasaan. Kysyntä vain ylittää meidän kapasiteettimme, Koskimäki huokaa.

Henkilöstöä on lisätty vuosien varrella. Viisi vuotta sitten Tilastokeskuksella oli 12 työntekijää, nyt heitä on 22, ja tulossa on kaksi määräaikaista työntekijää lisää. Työntekijöiden vaihtuvuus on kuitenkin ollut suurta.


Teksti Arja-Leena Paavola
Kuvat Timo Jakonen

Painetussa lehdessä sivu 38