Hallitusten päätöksiä

YLL:n hallitus 13.12.2019

 • Sai selvityksen JUKOn ajankohtaisista asioista ja neuvottelukierroksesta.
 • Sai selvityksen ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista.
 • Päätti perustaa uramallityöryhmän.
 • Päätti sisäisen viestinnän periaatteista ja evästi jatkovalmistelua ulkoisen viestinnän strategiaan.
 • Päätti omaisuudenhoidon periaatteista ja järjestämisestä.

Professoriliiton hallitus 16.1.2020

 • Käsitteli työmarkkinatilannetta ja yliopistosektorin neuvottelutavoitteita. Neuvottelutavoitteisiin ja työtaisteluvalmiuteen palataan seuraavassa kokouksessa.
 • Nimitti vuoden 2020 työryhmät.
 • Käsitteli henkilöstöasioita.
 • Hyväksyi liiton suosituksen professoreiden tutkimuskausijärjestelmästä.
 • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
 • Käsitteli Taideyliopiston urapolkua.
 • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: Sivistystyönantajat, Teknologiateollisuus.
 • Merkitsi tiedoksi, että Suomen Akatemiaan perustetaan Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 sihteeristö.
 • Merkitsi tiedoksi Tilannekuvaa korkeakoulutuksesta ja tutkimuksesta -julkaisun.
 • Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand vieraili kokouksessa.

Tieteentekijöiden liiton hallitus 16.1.2020

 • Todettiin uuden hallituksen kokoonpano, merkittiin tiedoksi hallituksen perehdytysaineisto ja toimintatavat sekä keskustelu yhdistysten hallitusten ja jäsenten informoinnista.
 • Toiminnanjohtaja Moisio kertoi keskeisistä käynnissä olevista hankkeista, toimintasuunnitelman konkretisoinnista, maan hallituksen ohjelman seurannasta ja vaikuttamistyöstä.
 • Edunvalvontajohtaja Weckman kertoi liiton TES-tavoitteiden valmistelusta sekä neuvotteluprosessista ja neuvottelupäällikkö Matilainen järjestövalmiustilanteesta.
 • Merkittiin tiedoksi, että toiminnanjohtaja Moisio toimii seuraavat kaksi vuotta JUKO n yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtajana, Weckman ja Matilainen ovat varsinaisina jäseninä ja Eevastiina Aho, Salla Viitanen ja Miia Ijäs-Idrobo varajäseninä. Moisio aloitti tammikuun alussa myös JUKO n hallituksen ja Akavan hallituksen varsinaisena jäsenenä.
 • Päätettiin vuoden 2020 työryhmistä:
  • Korkeakoulutuksen uusien muotojen ja jatkuvan oppimisen -työryhmä
  • Uramallit ja määräaikaisuudet -työryhmä
  • Nuorempien tutkijoiden työryhmä
  • Informaatioala ja avoin tiede -työryhmä
 • Melan apurahansaajien neuvottelukuntaan 2020-2022 esitetään jäseniksi yhdistyskoordinaattori Miia Ijäs-Idrobo ja lakimies Salla Viitanen. Varajäseniksi esitetään Olli-Pekka Kasurinen (HYT) ja Meri Jalonen (SATY ).
 • Acatiimin toimitusneuvoston jäseniksi valittiin Mikko Jakonen ja Tommi Kokkonen.
 • Päätettiin yhdistysten toiminta-avustusten myöntöperiaatteita 2020 ja hakuprosessista.


Painetussa lehdessä sivu 58