9/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 30.10.2015

  • Sai selvityksen ajankohtaisesta neuvottelutilanteesta ja tyka-neuvotteluista.
  • Keskusteli palkkausjärjestelmän uudistamistarpeista erityisesti opetustehtävien palkankorotusperusteiden osalta. Esiin nousi mm. tarve nykyistä selkeämmälle tulkinnalle opetuskokemuksen vaikutuksesta osaamisen kehittymiseen ja työn vaativoitumiseen.
  • Sai selvityksen OKM:n tutkijatyöryhmän toiminnasta. YLL jatkaa vaikuttamista opettajanuran kehittämiseksi tutkijanuran rinnalla.
  • Keskusteli EU/ETA -alueen ulkopuolisille opiskelijoille kaavailluista, vähintään 1 500 euron lukukausimaksuista. Todettiin, että lakiluonnoksesta on järjestettävä lausuntokierros. YLL näkee maksuista seuraavina uhkina mm. yliopistojen kansainvälistymiskehityksen eriytymisen ja mahdollisen kilpailukyvyn alenemisen ja byrokratian lisääntymisen ilman suurta todellista tuottoa. Jos kv-ohjelmia päättyy maksujen seurauksena, voi myös työpaikkoja olla uhattuna. Vaihto-ohjelmien maksuttomuus tulee taata kaikissa vaihtoehdoissa.
  • Kävi lähetekeskustelun Unifin rakenteellisen kehittämisen raporteista. Kasvatustieteiden raportin ja opettajankoulutuksen osalta vaikutetaan OAJ :n kautta. Erityisesti YLL nostaa esiin tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuuden jatkotutkintojen suorittamiseen kaikissa opettajankoulutusta antavissa tiedekunnissa. Myös yleinen kasvatustiede on säilytettävä opettajankoulutuksen taustatieteenä. Lisäksi YLL kannattaa kaikkien olemassa olevien filiaalien säilyttämistä ja vastustaa opettajan pedagogisten opintojen suorittamista erikoistumiskoulutuksena.
  • Päätti vastata opetusministerin avoimen kirjeeseen 27.10.

  Professoriliiton hallitus 6.11.2015

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat sidosryhmätapaamiset: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, Suomen Akatemian johto, Oulun yliopiston johto.
  • Merkitsi tiedoksi seuraavat liiton antamat lausunnot: lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioista, lausunto OKM:lle koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta, lausunto sivistysvaliokunnalle valtion talousarviosta, lausunto sivistysvaliokunnalle valtion ensi vuoden talousarviosta, lausunto sivistysvaliokunnalle yliopistoindeksistä.
  • Käsitteli liiton vaikuttamistoimia yliopistojen ja tieteen rahoitusleikkauksiin liittyen.
  • Käsitteli valtuuston syyskokouksessa käsiteltävät asiat, mm. vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja budjetti.
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta.
  • Valitsi Vuoden Professorin 2016; valinta julkistetaan 15.1.2016 Communicatio Academica -tapahtumassa.
  • Valitsi liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi varatuomari Tarja Niemelä 1.1.2016 lukien toistaiseksi.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 13.11.2015

  • Keskusteli Lappeenrannassa päättyneistä, eri yliopistoissa meneillään olevista ja tulevista yhteistoimintaneuvotteluista.
  • Keskusteli toimista, joilla hallituksen koulutusleikkauksia voisi tehokkaimmin vastustaa.
  • Sai selvityksen yliopistoille tarkoitetusta videotallenteiden hallintasopimuksesta.
  • Päätti liiton syyskokouksessa käsiteltävistä asioista.
  • Painetussa lehdessä sivu 54