9/15

 • pääsivu
 • sisällys
 • Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotolan mielestä yhteiskuntatieteilijät ja ihmistieteilijät ovat aliedustettuina yliopistojen johdossa.

   

  Kysymys-vastaus: Mauri Ylä-Kotola

  "L2 on Euroopan unionin arktinen korkeakoululiitto." Näin kuvaa Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteenliittymää.

  1) Lapin yliopisto aikoo ostaa Lapin ammattikorkeakoulun. Näin uutisoi Lapin Kansa 17.11. Säilyisivätkö kummatkin yksiköt itsenäisinä vai yhdistyykö LAMK Lapin yliopistoon?

  - L2 eli yliopiston ja ammattikorkeakoulun tiivis yhteenliittymä olisi toteutuessaan vuodesta 2007 kehitetyn Lapin korkeakoulukonsernin luonteva jatko. Lapin korkeakoulukonsernissa iso edistysaskel oli vuonna 2013 toteutunut Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistäminen. Nyt kyseessä on kahden itsenäisen yksikön tukipalvelujen, joustavien opintopolkujen ja monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistäminen aidon konsernin mahdollistavalla omistusrakenteella, joka tukisi Kemin, Tornion ja Rovaniemen korkeakoulukampuksia.

  2) Henkilöstö sai lukea L2-asiasta sanomalehdestä. Miksi näin?

  - Asia on suunnitteluasteella ja valmistelun edellytys on neuvottelu ammattikorkeakoulun omistajien välillä. Sosiaalinen media taisi kuitenkin olla sanomalehteäkin nopeampi.

  3) Kuinka paljon yhteistyökuvio laittaa uusiksi Lapin yliopistossa annettavaa koulutusta?

  - Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä on ollut vahva Sociopolis-yhteistyö sosiaalityössä. Oulun ammattikorkeakoulu on ollut mukana Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa. Matkailututkimuksen ja opetuksen alalla Lapissa toimii MTI-yksikkö, jossa mukana on korkeakoulujen lisäksi toisen asteen koulutus. MTI:n kokonaisopiskelijamäärä nousee yli tuhannen, mistä pääosa on toisella asteella, mutta laitos on myös ainut, josta Suomessa voi valmistua matkailututkimuksen tohtoriksi. L2 vahvistaa näitä koulutusrakenteita ja monitieteistä arktista tutkimusta ja kehitystoimintaa. L2 on Euroopan unionin arktinen korkeakoululiitto.

  4) UNIFIn puheenjohtaja (2014-2015), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen esitti Aamulehdessä (13.11.) Lapin yliopiston yhdistämistä Oulun yliopistoon. Olitteko UNIFIn hallituksen jäsenenä tästä tietoinen?

  - Ymmärsin, että Kalervon mielipide oli hänen henkilökohtainen kannanottonsa. Pohjanmaan yliopistojen (Vaasa, Oulu) ja Lapin ja Pohjois- Pohjanmaan alueen yliopiston yhdistäminen nousee aina esiin parin vuoden välein. Turun ja Vaasan fuusio on ollut vähemmin esillä. On myös puhuttu Jyväskylän ja Tampereen yhdistämisestä. Kyseessä ovat kuitenkin yleensä mielipidekirjoitukset. Minusta yliopistorakenteen tarkastelun tulisi pohjautua yhteiskuntatieteelliseen tieteelliseen tietoon ja analyysiin. Yhteiskuntatieteilijät ja ihmistieteilijät ovat nykyisin aliedustettuina yliopistojen johdossa. Tämä näkyy Unifissakin.

  5) Yliopistojen yhteistyötä halutaan tiivistää. Onko L2 keino välttyä yhdistymiseltä Oulun yliopiston kanssa?

  - Oulun ja Lapin yliopistoilla on tosiasiassa vahvaa tieteellistä yhteistyötä esimerkiksi arktisessa tutkimuksessa ja L2 tukee tätä.

  6) OKM on lähettänyt yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kirjeen yhteistyön tiivistämisen tarpeesta. Esityksiä pyydetään helmikuussa. Onko L2 vastauksenne myös tähän kirjeeseen?

  - L2 on yksi vastaus tähän.

  teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 16