9/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

   

  H A L L I T U S T E N
  P Ä Ä T Ö K S I Ä

  Professoriliiton hallitus 12.11.2007

  • käsiteltiin toimintasuunnitelman 2007 seuranta, vuoden 2008 toimintasuunnitelma, liiton budjettivertailu ja arvio budjetin toteutumisesta, budjettiesitys vuodelle 2008 sekä liiton varallisuustilanne, ja päätettiin antaa nämä valtuuston käsiteltäväksi

  • merkittiin valtion yleinen työmarkkinatilanne tiedoksi

  • merkittiin tiedoksi yliopistotason neuvottelujen tilanne, neuvottelutulokseen on tarkoitus päästä helmikuun 2008 loppuun mennessä

  • käytiin keskustelu työajan seurantatilanne. TTY:ssä on asiasta käynnistetty paikallisneuvottelut.

  • merkittiin yliopistouudistuksen tilanne tiedoksi sekä annettiin ohjeet jatkovalmistelulle

  • hyväksyttiin valtuuston esityslista

  • todettiin, että Vuoden Professori julkistetaan 18.1.2008 Communicatio Academica -tapahtuman yhteydessä Tampereella. Osastot ja liiton hallituksen jäsenet voivat tehdä esityksiä Vuoden Professoriksi 30.11. saakka.

  • hyväksyttiin liiton tarkistettu palkkiosuositus • merkittiin tiedoksi Professorimatrikkelin tilanne

  • merkittiin tiedoksi, että Maarit Santala aloittaa liiton taloudenhoitajana 19.11.2007

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 23.11.2007

  • merkitsi tiedoksi selvityksen neuvottelutilanteesta ja AKAVA-yhteisön kokouksista

  • päätti syysliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2008 toimintasuunnitelmasta

  • päätti syysliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2008 jäsenmaksusta ja talousarviosta

  • päätti syysliittokokoukselle esitettävistä vuoden 2008 palkkioista

  • päätti syysliittokokoukselle esitettävistä muista kuin sääntömääräisistä asioista

  • päätti liittymisestä SASKin (Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus) jäseneksi · päätti kirjastoalan asiantuntijatehtävissä toimivien nimikesuosituksista

  • päätti liiton jäsenkyselyn toteuttamisesta

  • merkitsi tiedoksi Yliopistojen opetushenkilökunnan työajan kohdentaminen osana kustannuslaskentaa -raportin ja käydyn keskustelun