9/07

 • pääsivu
 • sisällys
 • AKAVAn puheenjohtaja Matti Viljanen (oik.) piti valtuuston kokouksen alussa katsauksen keskusjärjestön ajankohtaisiin asioihin. Hän puhui mm. yliopistojen huolestuttavasta rahoitustilanteesta. Liiton puheenjohtaja Risto Laitinen totesi, että todellisuudessa tilanne on vielä karumpi..
   
   

  Professoriliitto päätti alentaa jäsenmaksuaan

  Professoriliiton jäsenmaksu alenee ensi vuoden alusta lukien. Valtuusto päätti alentaa liiton jäsenmaksua hallituksen esityksen mukaisesti 1 prosentista 0,9 prosenttiin. Kaksoisjärjestäytyneillä jäsenmaksu alenee 0,65 %:sta 0,6 prosenttiin. Alentamisen tekee mahdolliseksi liiton hyvä taloudellinen tilanne.

  Liitto päättää myös ensi vuoden aikana selvittää, mitä uusia jäsenetuja se pystyisi jäsenilleen tarjoamaan. Vielä ennen joulua kaikki jäsenet saavat vuosittain tehtävän palkkakyselyn, jossa tiedustellaan tällä kertaa myös jäsenten mielipiteitä jäseneduista.

  Helsingissä 30. marraskuuta koolla olleessa valtuuston kokouksessa valittiin myös hallituksen erovuoroiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2008- 2009. Vaalitoimikunnan esitys uusiksi varsinaisiksi jäseniksi oli: Eero Puolanne (Helsingin yliopisto), Juhani Laurinkari (Kuopion yliopisto) ja Terttu Utriainen (Lapin yliopisto). Valtuuston jäsen Maija Grönholm Åbo Akademin osastosta esitti, että Kaisa Sere tulisi valita hallitukseen Eero Puolanteen tilalle. (Kaisa Sere on hallituksen varajäsen kaudella 2007-2008.) Grönholm katsoi, että hallituksen varsinaisina jäseninä ei ole lainkaan ruotsinkielisten yliopistojen edustajaa ja Helsingin yliopistolla on kaksi varsinaista jäsentä. Äänestyksen jälkeen Eero Puolanne valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja Kaisa Sere jatkaa varajäsenenä.

  Työajan kohdentaminen menee arpomiseksi

  Toiminnanjohtaja Jorma Virkkala teki valtuustolle selkoa lokakuun lopussa solmitun työ- ja virkaehtosopimuksen sisällöstä (ks. tästä Acatiimi 8/2007) ja sen professoreille tuomista korotuksista. Työmarkkinakysymyksistä eniten valtuustoa kuitenkin puhutti työajan kohdentaminen. (Ks. tästä aiheesta puheenjohtaja Risto Laitisen pääkirjoitus.) Salme Näsi Tampereen yliopistosta katsoi, että kaiken järjen mukaan pitäisi riittää se, että työajasta kirjataan se osuus, joka liittyy täydentävään rahoitukseen.

  - Arpomarekistereitä ei tarvita. Se on arvotonta tietoa, joka voi olla jossain vaiheessa myös vaarallista, Salme Näsi totesi.

  Joissakin yliopistoissa käytössä olevassa SoleTM-järjestelmässä ei voi kohdentaa ollenkaan vapaaseen tieteellisen julkaisutoimintaan menevää aikaa. Kokousväki ihmetteli, eikö se ole enää yliopistoissa tehtävää työtä.

  Työajan tarkemman syynäämisen taustalla on se, että Tekes siirtyy vuoden 2009 alusta kokonaiskustannuslaskentaan. Puheenjohtaja Risto Laitinen muistutti, että Tekes ei tee kuitenkaan mitään sillä tiedolla, paljonko joku professori käyttää aikaa perusopetukseen.

  Professoreilla tarkka paikka yliopistouudistuksessa

  Puheenjohtaja Laitinen selvitti yliopistouudistuksen päälinjoja. Siihen sisältyy monia sudenkuoppia, joissa henkilöstön edut vaativat tarkkaa valvontaa. Yliopistojen hallinnoissa aiotaan jatkossa erottaa hallitus ja konsistori.

  - Miten strategiset ja akateemiset päätökset voidaan erottaa toisistaan, Laitinen ihmetteli.

  Jorma Virkkalan mielestä juuri professoreilla yliopistouudistukseen littyy monenlaisia huolen aiheita, jos asioita ei hoideta hyvin. Muutoksen kourissa ovat mm. edustus hallinnossa, nimitysmenettely sekä kelpoisuusvaatimukset.

  Yliopistouudistuksen ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhdessä puheenjohtaja Laitinen korosti, että jokaiseen yliopistoon tulisi saada professoriluottamusmies. Luottamusmiesten rooli korostuu vastaisuudessa entistä enemmän.

  Kirsti Sintonen

  Professoriliiton hallitus 2008

  Puheenjohtaja Risto Laitinen (Oulun yliopisto)

  Varapuheenjohtaja Maarit Valo (Jyväskylän yliopisto)

  Varsinaiset jäsenet:


  Professori Juhani Peltonen (TY)

  Professori Kaarle Hämeri (HY)

  Professori Harri Siiskonen (JoY)

  Professori Eero Puolanne (HY)

  Professori Juhani Laurinkari (KuY)

  Professori Terttu Utriainen (LaY)

  Varajäsenet:


  Professori Kaisa Sere (ÅA)

  Professori Jarmo Partanen (LTY)

  Professori Salme Näsi (TaY)

  Professori Raimo Nikkanen (TaiK)

  Professori Seppo Pynnönen (VY)

  Professori Luis Alvarez (TuKKK)