8/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 25.9.2015

  • Sai selvityksen työllisyys- ja kasvusopimukseen (tyka) liittyvistä neuvotteluista.
  • Keskusteli yliopistojen yt-neuvotteluista ja luottamusmiesten asemasta yliopistoissa.
  • Merkitsi tiedoksi yliopistolain vaikutusten toisen arviointikierroksen OKM:n toimesta. OAJ on kommentoinut arvioinnin toteuttamista.
  • Keskusteli OKM:n tutkijanuratyöryhmän työskentelystä sekä opettajien uramallin edistämisestä.
  • Keskusteli yhteistyöstä kieli- ja viestintäopintojen järjestämisessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Koska kieli- ja viestintäopinnoilla on erilaiset tavoitteet yliopistoissa ja amkeissa, tulisi yhteistyötä etsiä ensisijaisesti yliopistojen välillä ja erikseen ammattikorkeakoulujen välillä.
  • Vahvisti OAJ :n Yliopistopäivien 2015 ohjelman sekä keskusteli YLL:n opetuksen kehittämisen stipendihakemuksista.
  • Hyväksyi vuoden 2016 kokous- ja koulutuskalenterin.
  • Sai ajankohtaiskatsauksen omistamansa kustantamo Finn Lecturan toiminnasta.
  • Merkitsi tiedoksi palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisen mielenilmaisun 18.9.2015, Nordiskt möte -raportin, EDUCA -messut 29.-30.1.2016 sekä OAJ -risteilyn 30.-31.1.2016.

  Professoriliiton hallitus 2.10.2015

  • Käsitteli valtion ensi vuoden budjettia yliopistojen ja tutkimuksen kannalta ja päätti liiton vaikuttamistoimenpiteistä.
  • Sai selvityksen yliopistojen ja tutkimuslaitosten YT-neuvotteluista.
  • Käsitteli käynnistyvää yliopistolakiuudistuksen arviointiprosessia.
  • Päätti antaa lausunnon valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta.
  • Merkitsi tiedoksi tutkijanuraa käsittelevän työryhmän tilanteen.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton johto on tavannut LUT :n johdon.
  • Käsitteli liiton talousasioita ja sijoitustoimintaa.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 2.10.2015

  • Keskusteli eri yliopistoissa meneillään olevista tai mahdollisesti tulossa olevista yhteistoimintaneuvotteluista.
  • Tarkasteli liiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarvioesitystä sekä vuosien 2016-2020 strategiaa.
  • Sai selvityksen opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijanuratyöryhmän työn etenemisestä.
  • Merkitsi tiedoksi, että Tieteentekijöiden ja Professoriliiton edustajat tapasivat 16.10. opetus- ja kulttuuriministerin, ja liiton hallitus tapasi samana päivänä Suomen Akatemian johtoa. Molemmissa tapaamisissa käsiteltiin mm. erilaisten rahanhakuprosessien sujuvoittamista.
  • Painetussa lehdessä sivu 46