8/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Työmarkkinasyksy: työttömyysturvan leikkauksia ja yt-neuvotteluja

  Hallitus ja työmarkkinajärjestöt vatuloivat edelleen yhteiskuntasopimusta/ maan kilpailukyvyn parantamista. Lokakuun puolivälissä julkistettiin paikallista sopimista koskeva selvitys ja maan hallituksen esitykset työttömyysturva- etuuksien leikkauksiksi. Yliopistoissa työmarkkinasyksyä leimaavat yt-neuvottelut.

  Kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi maan hallitus esitti syyskuussa muun muassa arkipyhien palkattomuutta, vuosilomien lyhentämistä, ylityökorvausten puolittamista, sunnuntaityökorvausten alentamista ja ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta. Julkisuudessa esiintyneet kätilöt saivat pääministerin heltymään ja hän oli valmis luopumaan ylityökorvausten puolittamisesta ja sunnuntaityökorvauksen alentamisesta. Vastineeksi esitettiin lomarahojen leikkausta.

  Enemmistöhallituksella on laaja tosiasiallinen toimivalta lainsäädännön muuttamiseen, ei kuitenkaan rajoitukseton. Toivottavasti päästään sopimukseen, eikä pakkolakeja tarvita. Kolmikantainen vaikuttaminen näyttää siirtyvän entistä enemmän pois julkisuudesta.

  Paikallinen sopiminen

  Lokakuussa julkistettiin yhteistoiminta-asiamies Harri Hietalan selvitys paikallisesta sopimisesta. Paikallisen sopimisen lisääminen kuuluu hallitusohjelmaan ja työnantajajärjestöjen tavoitteisiin. Paikallista sopimista koskeva selvitys koskee myös yliopistoja. Sivistystyönantajat ry:llä ja pääsopijajärjestöillä oli kuluvalla sopimuskaudella paikallista sopimista käsittelevä työryhmä. Työryhmä sai työnsä päätökseen keväällä 2014.

  Erityistä innostusta paikalliseen sopimiseen yliopistoissa ei ollut. Nykyisen yliopistojen työehtosopimuksen mukaan yliopistokohtainen sopiminen on mahdollista pääsopijajärjestöjen hyväksynnällä, mikä tarkoittaa Acatiimi-lehden lukijakunnan osalta JUKO ry:n hyväksyntää. Tällä hetkellä Aalto-yliopistolla on paikallinen sopimus opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmästä.

  Paikallinen sopiminen edellyttää luottamusta ja sitä, että sopijaosapuolet ovat tasavertaisia. Paikallinen sopiminen ei voi olla työnantajan sanelua vähimmäistyöehtojen alentamisesta vaan yhdessä sopimista.

  Työttömyysturvaleikkaukset

  Vuoden 2017 alussa on tulossa työttömyysturvaetuuksiin muutoksia työttömyysturvamenojen vähentämiseksi. Ansiopäivärahan 500 päivän enimmäiskesto lyhennetään 400 päivään. Alle kolmen vuoden työhistorian omaavien 400 päivän enimmäiskesto lyhennetään 300 päivään. 58 vuotta täyttäneillä oikeus 500 päivään säilyisi. Viiden päivän omavastuuaika on pitenemässä seitsemään päivään. Pitkän työhistorian omaavien korotettu ansio-osa on poistumassa. Työllistymistä edistävien palvelujen osalta maksettavaa korotettua ansio-osaa alennettaisiin.

  Yliopistojen TYKA -neuvottelut

  1.2.2016 alkaen yliopistojen työntekijöille on tulossa palkankorotus, joka on Työllisyys- ja kasvusopimuksen ratkaisun mukaan 16 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 %. Sivistystyönantajat ry:n kanssa on neuvoteltu mallista, jolla korotus tulee palkkausjärjestelmän mukaisiin vaativuustasoihin. Tämä heijastuu sitten henkilökohtaiseen suoriutumisosaan. Ratkaisu on lähes valmis. Uudet 1.2.2016 voimaan tulevat palkkataulukot löytyvät liittojen verkkosivuilta.

  Yliopistojen yt-neuvottelut

  Tällä hetkellä on meneillään henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yhteistoimintamenettelyt Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Helsingin yliopiston yt-neuvottelut, jotka tähtäävät 1200 henkilötyövuoden vähentämiseen, on tarkoitus saattaa päätökseen marraskuun loppuun mennessä. Neuvotteluja pääluottamusmiesten ja työnantajan kanssa on viikoittain.

  Samaan aikaan Helsingin yliopistossa valmistellaan uutta strategiaa, tutkinnonuudistusta, tiedekuntarakenneuudistusta, profilointia ja hallinnon rakenneuudistusta. Yhteistoimintaneuvotteluja vaikeuttaa se, että edellä mainituista asioista ei ole vielä päätöksiä. Isossa yliopistossa yt-neuvottelujen aikainen rekrytointikielto vaikeuttaa varsinkin ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa toimintaa.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston yt-neuvottelut tähtäävät 130 henkilön vähentämiseen, ja neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen marraskuun alkupuolella. Aiemmin on toteutettu jo organisaation muutoksiin liittyvät toimenpiteet. Erikoispiirteenä Lappeenrannassa on se, että yt-neuvotteluja vetää yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja.

  Turun yliopistossa käynnissä olevat yt-neuvottelut eivät tähtää irtisanomisiin. Säästöjä etsitään muutoin yliopiston hallituksen päättämän sopeuttamisohjelman mukaisesti.

  23.10.2015

  teksti Eeva Rantala
  Toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto

  • Painetussa lehdessä sivu 12