8/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Tampere3 profiloitumassa "koviin" aloihin?

  Tampereen ja Turun yliopistoissa on parin kuukauden ajan toiminut ns. profilaatiotyöryhmä. Sen tehtävänä on selvittää yliopistojen mahdollisia yhteisiä järjestelyä liittyen humanistisiin oppiaineisiin. Näitä ovat venäjän, ruotsin, espanjan ja ranskan kielet, musiikki ja media sekä filosofia ja logopedia.

  Ryhmä voi oman harkintansa mukaan laajentaa selvitystä koskemaan myös muita oppiaineita. Tarkoituksena on miettiä yhteistutkintoja ja yhteisiä opetustoimia. Ehdotusten pitäisi olla valmiina marraskuun loppuun mennessä.

  Vaikka syyksi tällaisen yhteistyön virittämiselle mainitaan laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen, se asettuu kiinnostavaan saumaan Tampere3:n valmisteluprosessin vinkkelistä. Aikooko Tampereen yliopisto luopua tietyistä humanistisista aloista?

  - Työryhmän työ liittyy UNIFIn rakenteellisen kehittämisen hankkeen ehdotuksiin. Haluamme selvittää, onko asiassa konkreettisesti mahdollista edetä, Tampereen yliopiston rehtorina tämän vuoden loppuun asti toimiva Kaija Holli sanoo.

  Monissa papereissa ja kannanotoissa Tampere3:sta puhutaan tekniikan, terveyden, yhteiskunnan sekä talouden ja johtamisen tutkimuksen yhdistävänä uutena yliopistona. Humanistisia aloja ei mainita.

  - Tampere3:n valmistelu etenee omia latujaan. Tämä [profilaatiotyöryhmä] ei ole sen ytimessä. Humanistisia aloja ei ajeta suoraan alas, Holli toteaa.

  Tampere3:n hankejohtajana aloittaa tämän kuun puolivälissä kauppatieteiden tohtori Päivi Myllykangas. Hän siirtyy tähän toimeen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Ennen Tredeaa Myllykangas työskenteli Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n aluepäällikkönä. Tampere3-prosessille asetettiin lokakuun puolivälissä yhteistyöryhmä OKM:n kanssa.

  OKM:ssa on jo valmisteilla yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttaminen. Tämän avulla halutaan purkaa esteitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyöltä. Kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan lainmuutoksen taustalla on Tampere3-hanke, mutta myös kieliopetukseen liittyvän yhteistyön helpottaminen. Muistio asiasta valmistuu tämän syksyn aikana ja hallituksen esitys huhtikuussa 2016.

  teksti Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 9