1/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 15.10.2007

  • käytiin tarvittava keskustelu yleisestä työmarkkinatilanteesta. Päätettiin hyväksyä 13.10. saavutettu neuvottelutulos.

  • käytiin tarvittava keskustelu yliopistojen neuvottelutilanteesta sekä annettiin ohjeet jatkovalmistelulle

  • käytiin tarvittava keskustelu valtion ensi vuoden yliopistobudjetista

  • merkittiin tiedoksi yliopistouudistuksen aikataulu sekä päätettiin liiton lausunnosta yliopistolaitoksen uudistuksen suuntaviivoihin

  • käytiin tarvittava keskustelu liiton budjettiesityksestä ja ensi vuoden toimintasuunnitelmasta

  • todettiin tilanne työajan seurannan osalta, tilanne vaikuttaa kärjistyvän ainakin eräissä yliopistoissa

  • käytiin tarvittava keskustelu Professorimatrikkelista

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 19.10.2007

  • merkitsi tiedoksi selvityksen neuvottelutilanteesta ja AKAVA-yhteisön kokouksista

  • käsitteli alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2008

  • käsitteli alustavan talousarvioesityksen vuodelle 2008

  • päätti liiton lausunnosta yliopistolaitoksen uudistamisen suuntaviivoista

  • kävi keskustelun AKAVAn toiminnan suuntaviivoista 2008-2011 liiton kommenttien pohjaksi

  • päätti, että liitto hakee Eurodocin jäsenyyttä

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 26.10.2007

  • sai selvityksen valtion sopimusalan neuvottelutuloksesta

  • keskusteli työaikakysymyksistä

  • keskusteli palkkaujärjestelmätilastoyhteistyöstä yliopistoissa

  • sai selvityksen HERSC -kokouksesta

  • merkitsi tiedoksi syksyn koulutuspalautteet

  • päätti liittokokouksen päivämääräksi 23.5.2008

  • merkitsi tiedoksi liiton kokous- ja koulutuskalenterin vuodelle 2008

  • päätti jakaa Yliopistopäivien yhteydessä 9.11.2007 kolme Yliopisto-opetuksen kehittämisstipendiä