8/07

 • pääsivu
 • sisällys
 • Valtion puolelta sopimuksen allekirjoittivat
  hallinto- ja kuntaministeri
  Mari Kiviniemi ja valtion työmarkkinajohtaja
  Teuvo Metsäpelto. Keskellä neuvottelujohtaja Seija Petrow.

  Uusi valtion virka- ja työehtosopimus tuo kohennusta määräaikaisten asemaa

  Uuteen valtion sopimukseen liittyy määräyksiä, joilla pyritään määräaikaisten vähentämiseen. Sopimusmääräyksiin luottamusmiestoiminnasta on sisällytetty määräyksiä määräaikaisten palvelussuhteiden säännöllisestä tarkastelusta työnantajan ja luottamusmiesten välillä.

  Pääluottamusmiehelle annettavat tiedot

  Sopimuksen mukaan pääluottamusmiehelle annetaan vähintään vuosittain tietoja oman toimipiirinsä tai työpaikkansa henkilöstön lukumäärästä ja sen muutoksista palvelussuhdelajeittain. Myös määräaikaisten lukumäärät ja muutokset niissä tulee antaa pääluottamusmiehelle

  Uudet määräaikaiset palvelussuhteet

  Luottamusmiehelle annetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa oman toimipiirinsä tai työpaikkansa uusista määräaikaisista palvelussuhteista seuraavat tiedot: henkilön nimi, tehtävä, organisaation yksikkö, palvelussuhteen alkamisaika, työnantajan tiedossa oleva palvelussuhteen kestoaika sekä määräaikaisuuden peruste.

  Määräaikaisten palvelussuhteiden käsittely

  Sopimuksen mukaan työnantaja käsittelee luottamusmiehen kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa voimassa olevia määräaikaisia palvelussuhteita. Tällöin tarkastellaan tapauskohtaisesti määräaikaisten palvelussuhteiden perusteita ja vakinaistamismahdollisuuksia.

  Tämä määräys saattaa tuottaa päänvaivaa yliopistoissa, onhan yli puolet yliopistojen henkilöstöstä määräaikaista. Säännöllisellä tarkastelulla pyritään kuitenkin siihen, että laittomat määräaikaisuudet saataisiin kitkettyä pois.

  Henkilöstösuunnitelmat ja määräaikaiset

  Viraston henkilöstösuunnitelmaan tulee jatkossa sisällyttää määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö- ja vakinaistamisperiaatteet. Henkilöstösuunnitelmaa käsitellään valtion yhteistoimintalain mukaisesti henkilöstön edustajien kanssa.

  Eeva Rantala
  toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto