7/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 21.9.2007

  • merkittiin yleinen työmarkkinatilanne ja järjestöllinen tilanne tiedoksi
  • merkittiin tiedoksi liiton varallisuustilanne
  • merkittiin tiedoksi matrikkelin nykytilanne
  • merkittiin tiedoksi kehittämisrahan tilanne ja UPJ-tilanne
  • merkittiin tiedoksi yliopistojen neuvottelutilanne sekä annettiin tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkittiin tiedoksi järjestövalmiustilanne sekä annettiin ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkittiin työajan seurantatilanne tiedoksi
  • käytiin tarvittava keskustelu yliopistouudistuksesta ja annettiin ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkittiin tiedoksi liiton lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2007–2012 sekä liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta tilauskoulutuksen osalta
  • merkittiin tiedoksi, että Communicatio Academica -tapahtuma järjestetään Tampereella 18.1.2008; tapahtuman yhteydessä julkistetaan seuraava Vuoden Professori

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 21.9.2007

  • merkitsi tiedoksi neuvottelu- ja järjestövalmiustilanteen
  • kävi keskustelun yliopistolaitoksen uudistamisen suuntaviivoista opetusministeriölle annettavan liiton lausunnon pohjaksi
  • keskusteli liiton linjasta tenttiakvaarioiden käyttöön
  • merkitsi tiedoksi selvityksen liiton jäsenrekisterin uudistamisesta
  • kävi keskustelun teollis- ja tekijänoikeudet – selvityksestä annettavan liiton lausunnon pohjaksi

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 28.9.20077

  • kuultiin selvitys neuvottelutilanteesta ja keskusteltiin neuvottelutavoitteista. Saatiin selvitys lehtorilisästä ja 1%:n kehittämisrahasta
  • kuultiin selvitys Yliopistolakityöryhmän 20.8.2007 muistiosta ja käytiin keskustelu OAJ:n lausuntoon lisättävistä asioista
  • kuultiin selvitys Opettajankoulutus 2020 työryhmän muistiosta ja käytiin keskustelu OAJ:n lausuntoon lisättävistä asioista
  • merkittiin tiedoksi OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistyksen perustamiskokous 5.10.2007
  • merkittiin tiedoksi OAJ:n EDUCA-risteily 26.- 27.1.2008
  • merkittiin tiedoksi Helsingin yliopiston henkilöstöjärjestöjen vaatimus tilastoyhteistyön saattamisesta sopimuksen mukaiselle tasolle
  • merkittiin tiedoksi OAJ:n KESU-lausunto
  • merkittiin tiedoksi OPM:n budjetti 2008
  • merkittiin tiedoksi JUKO:n lausuntoluonnos laista maksullisesta koulutuksesta
  • merkittiin tiedoksi OJA:n hallituksen kokoukset 14-17