6/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  YLL:n hallitus 4.6.2015

  • Keskusteli palkkausjärjestelmän kehittämistarpeista.
  • Sai selvityksen OKM:n keskustelutilaisuudesta ympärivuotisen opiskelun edistämisestä. Todettiin, että yliopistoissa on jo mahdollistettu kesäopiskelu. YLL:n näkemyksen mukaan opettajille voidaan tarjota mahdollisuus niin halutessaan opettaa kesällä erillistä palkkiota vastaan. Keskeistä on mahdollisuus pitää aito kesäloma sekä mahdollisuus opetuksesta vapaaseen periodiin tutkimuksen tekemistä varten.
  • Keskusteli Sipilän hallituksen hallitusohjelmasta korkeakoulupolitiikan ja työelämän näkökulmasta. Keskustelussa todettiin duaalimallin säilynevän, mutta kanditutkinnosta suoraan työelämään siirtymistä YLL ei kannata. Mikäli yliopistojen rahoitusta leikataan, tulisi yliopistojen aidosti miettiä, mitä tehtäviä voidaan jättää tekemättä. OAJ peräänkuuluttaa edelleen korkeakoulujen kehittämiseen kokonaisnäkemystä.
  • Vahvistettiin YLL-seminaarin 20.-21.8. ohjelma.
  • Jatkettiin 13.-14.11.2015 Yliopistopäivien ohjelman suunnittelua.
  • Merkittiin tiedoksi OKM:n kuulemistilaisuus yliopistojen rahoitusmallin tarkistamiseksi.
  • Merkittiin tiedoksi Itä-Suomen yliopistoissa käytyjen yt-neuvottelujen jälkeen on 28 työntekijää irtisanottu, joista 16 kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön.

  Professoriliiton hallitus 5.6.2015

  • Käsitteli maan hallituksen hallitusohjelmaa ja siihen liittyviä liiton toimenpiteitä.
  • Käsitteli työmarkkinatilannetta ja yliopistojen YT-tilannetta.
  • Sai katsauksen Tampere3-hankkeen nykytilanteesta.
  • Käsitteli eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöstä koskien professorin valintamenettelyä.
  • Käsitteli työnantajan esitystä yliopistojen palkkausuudistuksesta.
  • Merkitsi tiedoksi liiton ja ISY:n johdon tapaamisen sekä liiton puheenjohtajan osallistumisen yliopistojen rakenteellista kehittämistä käsittelevässä UNIFI:n seminaarissa 1.6.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 21.8.2015

  • Keskusteli ajankohtaisista asioista Akava- yhteisössä ja yliopistosektorilla, kuten työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta, ns. yhteiskuntasopimuksesta ja työnantajapuolen ehdottamasta palkkausjärjestelmäuudistuksesta, jossa nähtiin monia heikkoja kohtia.
  • Tarkasteli opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan talousarviota ja keskusteli sen vaikutuksista yliopistoihin ja tutkimukseen.
  • Päätti jatkaa liiton uuden strategian suunnittelua puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivillä.
  • Valitsi Vuoden tieteentekijän.
  • Keskusteli liiton palkkiosuositusluonnoksesta.
  • Merkitsi tiedoksi, että liitto osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa Pedaforum- päiville. Opetus- ja tutkijanuratyöryhmän aktiivit järjestivät yhden päivien työpajoista: Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa.
  • Merkitsi tiedoksi, että Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto ja Tekniikan Akateemiset järjestävät 24.9.2015 klo 14-16 Aalto-yliopistossa seminaarin Does Money Lead (to) Research?
  • Painetussa lehdessä sivu 46