6/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Karahvi ja korsetti yhä uraportaiden malleja

  Yliopistojen henkilöstömäärä pienenee. Uraportaiden kapeikot eivät osoita loiventumisen merkkejä.

  Kävin jälleen läpi yliopistojen edellisen vuoden henkilöstökertomukset tai vastaavat. Seitsemältä yliopistolta löytyi henkilöstökertomus viime vuodelta (Hanken, ISY, JY, OY, TaY, TY ja VY), asiakirjojen niminä olivat henkilöstökertomus, henkilöstötiedot, henkilöstötilinpäätös tai henkilöstöraportti. Helsingin yliopiston henkilöstöstä löytyi tietoja vuosikatsauksesta ja muiden yliopistojen osalta vuosikertomuksesta tai erikseen pyydetyistä julkaisemattomista henkilöstötilastoista. Aalto-yliopisto ei enää edellisen vuoden tapaan julkaissut henkilöstökertomusta.

  Vain kolmen yliopiston henkilöstötiedot löytyivät yliopistojen avoimilta sivuilta. Kiitokset avoimesta linjasta Tampereen ja Turun yliopistoille ja Oulun yliopistolle (vuoden 2014 henkilöstötietoja ei tosin vielä löytynyt).

  Henkilöstötilinpäätösten laatimisen ja tiettyjen henkilöstötunnuslukujen esittämisen pitäisi olla pakollista yliopistoille. Luotettavaa ja objektiivista tietoa henkilöstön määrästä ja rakenteesta luulisi tarvittavan muun muassa yliopiston strategiatyössä, tasaarvo- ja yhdenvertaisuustyössä ja raporttina henkilöstön tilasta ja henkilöstöjohtamisesta.

  Joillakin yliopistoilla henkilöstöryhmäjakona käytetään SAP HR:n mukaista jaottelua, jolloin opetushenkilöstö ja tutkimushenkilöstö ovat eri ryhmissä. Opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen- tietokannassa opetus- ja tutkimushenkilöstö on sijoitettu uraportaille. Koska yliopistojen henkilöstökertomuksista tai vastaavista ei löydy vertailukelpoista tietoa, olen käyttänyt Vipunen-tietokannan tietoja.

  Vuonna 2014 kaikki yliopistot kertoivat profiloituvansa ja panostavansa strategisesti tärkeisiin painopistealueisiinsa. Seurantakohteina ovat rahoitusmallin kohteet, kuten julkaisut eri julkaisufoorumin tasoilla ja kansainvälisen henkilöstön määrä. Kansainvälistyminen korostui kaikissa yliopistoissa. Henkilöstöön panostaminen ei ole rahoituskriteeri, minkä takia suurin osa yliopistoista raportoikin siitä tosi niukasti. Tiedot esimerkiksi henkilöstön hyvinvoinnista ja sairauspoissaoloista löytyvät henkilöstökertomuksista. Aalto-yliopiston vuosikertomuksesta löytyy tiedot käytetyn kopiopaperin määrästä, mutta ei tietoja henkilöstön hyvinvoinnista.

  Yliopistojen henkilöstö lukuina

  TAULUKOT

  Yliopistojen henkilöstömäärän pieneneminen jatkuu. Muutama yliopisto raportoi henkilöstö- ja/tai vuosikertomuksissaan viime vuonna käydyistä yt-neuvotteluista ja henkilöstön vähentämisestä. Yliopistoja voidaan laittaa järjestykseen myös henkilöstötunnuslukujen perusteella. Opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä on suurin Tampereen teknillisessä yliopistossa kuten edellisenä vuonnakin. Oulun yliopisto on kirinyt sijalle 2 viime vuoden sijalta 6. Aalto-yliopisto on parantanut sijoitustaan sijalle 6 tässä tilastossa viime vuoden sijalta 9. Näissä yliopistoissa onkin käyty yt-neuvotteluja ja vähennetty muuta henkilöstöä.

  Määräaikaisuustilastojen mustalla listalla ykkösenä on Tampereen teknillinen yliopisto, 62,7 % henkilöstöstä on määräaikaisia, vähiten määräaikaisia on Lapin yliopistossa, 52 %. Kansainvälisyystilastossa ykkösenä on edellisen vuoden tapaan Aalto-yliopisto, opetus- ja tutkimushenkilöstöstä 26,3 % on muita kuin Suomen kansalaisia.

  Karahvi, korsetti ja kotelomekko

  Olen tarkastellut opetus- ja tutkimushenkilöstön sijoittumista uraportaille Vipusen tilastoista. Vuodessa ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia henkilöstön sijoittumisessa uraportaille. Tutkijanuriin liittyvät ongelmat havainnollistuvat edelleenkin vuoden 2014 esimerkkikuvista. Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen uramallit ovat edelleenkin korsetin mallisia: 2.portaalla on selvästi vähemmän henkilöstöä kuin 3. portaalla. Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa on panostettu 2. portaaseen, Turun yliopistossa 2. portaalla on jopa enemmän henkilöstöä kuin 1. portaalla.

  Aalto-yliopistossa on tapahtunut vuoden sisällä muutoksia kohti pyramidimallia. Tenure track -rekrytointi on johtanut siihen, että 3. portaalla on nyt enemmän henkilöstöä kuin 4. portaalla. Lähivuosina eläköityy paljon professoreita ja odotettavissa on, että muutkin yliopistot käyttävät entistä enemmän tenure track –rekrytointeja, mikä johtaa joksikin aikaa professoreiden määrän pienenemiseen.

  tiesitkö tämän?

  • Vanhimmat työntekijät ovat Lapin yliopistossa (keski-ikä 46,5 vuotta ja nuorimmat Tampereen teknillisessä yliopistossa (keski-ikä 37,6 vuotta)
  • Helsingin yliopistossa oli 43 apulaisprofessoria, joista 13 oli siirtynyt vakinaistamispolun 2. vaiheeseen
  • Useat yliopistot ovat ottaneet käyttöön työyhteisösovittelun ongelmatilanteisiin
  • Keskimääräinen palkkausmeno henkilötyövuotta kohti oli 56 410 euroa Oulun yliopistossa (laskua edellisestä vuodesta) ja 59 696 euroa Tampereen yliopistossa
  • Eniten ulkomaalaisia työntekijöitä vuonna 2014 oli Tampereen teknillisessä yliopistossa Iranista, Jyväskylän yliopistossa Kiinasta ja Tampereen yliopistossa Venäjältä
  • Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 65,5 vuotta Helsingin yliopistossa ja 64,5 vuotta Oulun yliopistossa
  • Oulun yliopisto käytti sijoitustuottoja tutkijatohtorivakansseihin

  teksti Eeva Rantala
  toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto

  • Painetussa lehdessä sivu 28