6/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Aalto-yliopiston rehtorille syyte luottamusmiehen irtisanomisasiassa

  Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri on saanut syytteen kielikeskuksen luottamusmiehen irtisanomisasiassa. Syytteen mukaan Teeri on toimiessaan Aalto-yliopiston rehtorina, eli työnantajan edustajana, irtisanonut lehtoreita edustaneen luottamusmiehen työntekijän henkilöön liittyvällä syyllä laiminlyöden ennen irtisanomista hankkia työsopimuslaissa säädetyn ja työehtosopimuksessa määrätyn suostumuksen eli niiden työntekijöiden enemmistön suostumuksen, joita työntekijöitä luottamusmies on tehtävässään edustanut. Asian käsittely alkaa Espoon käräjäoikeudessa lähiaikoina.

  Syyttäjä vaatii, että Teeri on tuomittava sakkorangaistukseen työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisesta. Tämän lisäksi irtisanottu luottamusmies vaatii Teereltä korvauksia loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä. Teeri on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.Esitutkintailmoituksen poliisille teki Etelä-Suomen työsuojeluviranomainen oman tarkastuksensa jälkeen. Tarkastuksensa perusteella aluehallintovirasto (Avi) katsoi, että Aalto-yliopiston edustajat ovat todennäköisesti loukanneet luottamusmiehen oikeuksia.

  Tämän kaltaiset syyteasiat ovat harvinaisia, mutta tässä tapauksessa perusteltua. Luottamusmiehen potkuihin jo otti maaliskuussa kantaa työtuomioistuin, joka moitti Aalto-yliopiston toimintaa kovin sanoin antamassaan tuomiossa. Työtuomioistuin määräsi Aaltoyliopiston maksamaan perusteettomasti irtisanotulle luottamusmiehelle 24 kuukauden palkan eli yli 100 000 euroa.

  Erkki Mustonen,
  johtava lakimies, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

  • Painetussa lehdessä sivu 9