6/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   
   
   
   
   

  HALLITUSTEN PÄÄTÖKSIÄ

  Professoriliiton hallitus 23.8.2007

  • merkittiin tiedoksi liiton budjettiseuranta sekä liiton varallisuustilanne
  • keskusteltiin Valtiovarainministeriön palkkapoliittisista kehittämistoimenpiteistä sekä siihen liittyvästä kehittämisrahasta
  • merkittiin tiedoksi neuvottelu- ja järjestövalmiustilanne
  • käytiin tarvittava keskustelu yliopistouudistuksista
  • merkittiin tiedoksi yliopistojen ja tutkimuksen voimavaraesitykset valtion ensi vuoden budjetissa
  • käytiin keskustelu yliopistojen tuottavuusohjelmasta sekä annettiin ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkittiin tiedoksi Professorimatrikkelin tilanne
  • todettiin liiton lausunnon suuntaviivat Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2007-2012 sekä käytiin tarvittava keskustelu OPM:n
  lausuntopyynnöstä koskien luonnosta hallituksen
  esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
  • merkittiin tiedoksi OPM:lle annettu lausunto palveluskeskushankkeesta
  • merkittiin tiedoksi tapaamiset Suomen Akatemian johdon, OPM:n virkamiesjohdon, opetusministeri Sarkomaan ja eduskunnan sivistysvaliokunnan
  edustajien kanssa

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 18.8.2007

  • päätti vaalivaliokunnan tekemästä sääntömuutosesityksestä
  • kävi keskustelun opetusministeriön luonnoksesta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi vuosille 2007-2012 annetavan liiton lausunnon pohjaksi
  • merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistojen työajankohdentamistilanteesa
  • merkitsi tiedoksi ajankohtaisen tilanteen tutkijoiden työttömyysturvan osalta sekä käydyn keskustelun
  • valitsi Vuoden 2007 tieteentekijän
  • päätti valtuuttaa puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan jatkamaan keskusteluja järjestöyhteistyöstä
  • merkitsi tiedoksi liiton järjestötyöryhmän väliraportin

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 25.8.2007

  • keskusteli neuvottelutavoitteista ja päätti antaa neuvottelijoille tarkennuksia tavoitteista. Yleisissä tavoitteissa korostetaan lehtoreiden asiantuntijatehtäviä
  • keskusteli valtiovarainministeriön muistiosta:
  Kokonaiskustannusmalliin yhteisrahoitteisessa toiminnassa? 2/2007
  • keskusteli KOTA –tietokannan tilastoista opiskelijoiden määrän kasvusta verrattuna opettajien määrään yliopistoissa
  • merkitsi tiedoksi saadun selvityksen OPM:n Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta (KESU) 2007 - 2012
  • merkitsi tiedoksi OAJ/YLL Yliopistopäivät 9.- 10.11.2007, Majvik, Kirkkonummi
  • merkitsi tiedoksi liiton budjettivertailun 1.1.- 30.6.2007
  • merkitsi tiedoksi jäsenyhdistysten avustus 2/2007
  • päätti jatkaa Yliopisto-opetuksen kehittämisstipendin hakuaikaa 28.9.2007 asti