5/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 8.5.2015

  • Keskusteli palkkausjärjestelmän kehittämisestä.
  • Tarkasteli Sivistystyönantajien laatimia palkkatilastoja ja kiinnitti huomiota mm. siihen, että tohtorikoulutettavia on edelleen vaativuustasolla 1.
  • Kiinnitti huomiota siihen, että Itä-Suomen ja Vaasan yliopistossa käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut heijastavat rakenteellisen kehittämisen työryhmien suosituksia.
  • Keskusteli Tampere3-hankkeesta.
  • Suunnitteli liiton strategiatyön jatkoa.
  • Pohti apurahansaajien asemaa ja sitä, mitä liitto voisi tehdä erityisesti apurahansaajilta perittävien työhuone- ja muiden korvausten poistamiseksi ja apurahansaajien tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi.
  • Päätti jäsenyhdistysten toimintaavustuksista.
  • Keskusteli opetus- ja kulttuuriministeriön ORCID -tunnisteen käyttöönotto Suomessa -selvityksen toimenpideehdotuksista ja liitolta asiassa pyydetystä lausunnosta.

  Professoriliiton hallitus 13.5.2015

  • Sai selvityksen tutkijanuratyöryhmän tilanteesta.
  • Keskusteli hallitusohjelmaan vaikuttamisesta.
  • Käsitteli liiton sijoitustoimintaa.
  • Sai tiedoksi työmarkkinatilanteen.
  • Hyväksyi seuraavat liiton lausunnot OKM:lle: lausunto ehdotuksesta valtionneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostoista sekä lausunto ORCID -tunnisteesta.

  YLL:n hallitus 22.5.2015

  • Keskusteli yliopistojen palkkausjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista.
  • Sai selvityksen yliopistojen rahoitusmallityöryhmän työskentelystä.
  • Keskusteli Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeesta yhdistyä yhdeksi yliopistoksi. Hankkeeseen liittyen YLL:n hallitus on huolissaan mm. yliopisto-opiskelun tiedeperustaisuudesta, ammattikorkeakoulujen tarjoamien työelämään valmistavien opintojen laadusta, lainsäädäntöön liittyvistä muutostarpeista sekä työehtosopimuksiin liittyvistä avoimista kysymyksistä.
  • Merkitsi tiedoksi palautteen 10.4. YLL:n koulutuspäivästä.
  • Merkitsi tiedoksi YLL:n lausunnon OKM:lle ORCID -tunnisteen käyttöönotosta Suomessa.
  • Painetussa lehdessä sivu 50