5/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Yli neljännes korkeakoulutetuista naisista kokenut parisuhdeväkivaltaa

  Tuoreen kyselyn mukaan yli neljännes (27 %) korkeakoulutetuista naisista on kokenut parisuhdeväkivaltaa. Aiemmassa kansallisessa tutkimuksessa tätä oli kokenut joka viides suomalaisista naisista. Sähköiseen kyselyyn vastasi 302 naista. Valtaosa heistä oli maistereita ja tohtoreita.

  Yleisimpiä väkivallan muotoja olivat kiinni tarttuminen, läimäisy, potkiminen sekä nyrkillä lyöminen. Joka kolmas paisuhdeväkivallan uhri oli painostettu, pakotettu tai yritetty pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen. Neljännes vastaajista kertoi kumppanin tuhoavan tahallaan yhteistä omaisuutta, ja viidennes, ettei nainen saa tehdä itsenäisiä päätöksiä perheen raha-asioissa. Verratessa tuloksia aiempaan suomalaiseen tutkimukseen erona on, että kumppanin käyttämä taloudellinen kontrolli on huomattavan paljon yleisempää juuri korkeakoulutettujen naisten parissa.

  Häpeä ja pelko kostosta estivät naista hakemasta apua väkivaltaan pelko kostosta oli korkeakoulutettujen vastauksissa moninkertainen verrattuna aikaisempaan kansalliseen tulokseen. Eniten apua haettiin ystävältä, sukulaiselta, perheenjäseneltä ja lääkäriltä.

  Tutkimus on osa Euroopan komission alaista Domestic Violence Met by Educated Women-hankketta. Kyselylomakkeen ja tulosten analysoinnin on suorittanut teologian kandidaatti Maiju Pitkänen.

  • Painetussa lehdessä sivu 12