5/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
  Matti Viljasta onnittelemassa Risto Piekka ja OAJ:n puheenjohtaja Erkki Kangasniemi.
   
   
   
   
   

  AKAVAn uusi puheenjohtaja Matti Viljanen:

  Osaamisen pitää myös kannattaa

  Matti Viljanen valittiin AKAVAn liittokokouksessa 29. toukokuuta yksimielisesti keskusjärjestön puheenjohtajaksi. Puheessaan valinnan jälkeen Viljanen totesi tällaisen päätöksen tekevän nöyräksi, mutta toisaalta antavan uskomattomasti voimaa.

  - Suomi elää osaamisesta, korosti pääministeri Vanhanen täällä tervehdyksessään. Meitä arvostetaan, mutta onko se todellista. Osaamisen pitää myös kannattaa. Takokaamme yhdessä tulevaisuutta, Viljanen korosti ja viittasi liittokokouksen tunnukseen “AKAVA takoo tulevaa”.

  Valinnan jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa Viljaselta kysyttiin puheenjohtajan viestiä tulevalle liittokierrokselle.

  - Rakentakaa tavoitteet niin, että jokainen jäsen tunnistaa ne omakseen ja haluaa pitää niistä kiinni, Viljanen evästi neuvottelu- ja jäsenjärjestöjä.

  Matti Viljanen (57) on toiminut Insinööriliiton puheenjohtajana vuodesta 1990, Uuden Insinöörinliiton puheenjohtajana tästä vuodesta sekä vuodesta 1990 vuorotellen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN:ssä. Koulutukseltaan Viljanen on insinööri.

  Matti Viljanen jäi liittokokouksessa ainoaksi puheenjohtajaehdokkaaksi eikä äänestyksiä tarvittu. Aiemmin keväällä AKAVAn johtoon oli esitetty myös neuvottelujohtaja Sture Fjäderiä Suomen Ekonomiliitto SEFEstä, toiminnanjohtaja Heikki Kauppia Tekniikan Akateemisten Liitto TEKistä sekä ylilääkäri Kati Myllymäkeä sosiaali- ja terveysministeriöstä Suomen Lääkäriliiton ehdokkaana. Muiden ehdokkaiden kannattajat siirtyivät liittokokouspaikalla tukemaan Viljasta, kun hänen valintansa näytti selvältä jo ennen äänestystä.

  AKAVAa vuodesta 1999 johtanut Risto Piekka kertoi jäähyväispuheenvuorossaan terveisensä keskusjärjestön tulevaisuudelle. Piekan mukaan vanha akavalainen perinne on, ettei väistyvä puheenjohtaja anna evästyksiä.

  - Teen sen kuitenkin, niin monta tabua rikkoneena ja monta uudistusta tehneenä. - Pitäkää kiinni sivistyksestä, pitäkää kiinni kannustuksesta ja pitäkää huolta Suomen menestyksestä.

  Pääministeri Matti Vanhanen esitti liittokokouksen alussa valtiovallan tervehdyksen. Lähes kolmannes puheen sisällöstä käsitteli korkeakouluasioita.

  - Hallitus uudistaa yliopistojen hallinnollista asemaa ja samalla lisää niiden taloudellista autonomiaa. Taloudellisen liikkumavaran lisääminen ja yliopistojen perusrahoituksen vahvistaminen antavat yliopistoille paremmat toimintaedellytykset. Tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan suunnatut lahjoitukset tehdään laajasti verovähennyskelpoiseksi, mitä on toivottu jo pitkään.

  - Toinen osa uudistusta osa on korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Korkeakoululaitoksen kehittämistä jatketaan duaalimallin pohjalta. Hallitusohjelman mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen työnjako ja roolit selkiytetään. Tarvitsemme lisää kansainvälistä huippuosaamista sekä osaamistasoltaan vahvempia ja vaikuttavampia korkeakoulukokonaisuuksia.

  Vanhanen piti pääkaupunkiseudulle syntyvää uutta innovaatioyliopistoa osana yliopistouudistusta ja yliopistojen omien osaamisalueiden vahvistamista. - Uuden yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa jo vuonna 2009. Samalla turvataan hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset sille, että uusi yliopisto voi tarjota puitteet korkeatasoiselle tutkimukselle ja opetukselle. - Valmistelussa otetaan huomioon sekä tiede- että taideyhteisön ja elinkeinoelämän näkemyksiä ja tarpeita. Uskon, että näin voimme luoda parempia edellytyksiä maailmanhuipulle yltävälle osaamiselle ja tutkimukselle, mikä hyödyttää koko Suomea. Innovaatioyliopiston lisäksi kaikissa yliopistoissa on oltava yksiköitä, jotka yltävät kansainväliselle huipulle, Vanhanen totesi.