5/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 27.4.2007

  • käytiin tarvittava keskustelu yleisestä työmarkkinatilanteesta
  • merkittiin tiedoksi UPJ:n tilanne
  • merkittiin tiedoksi työajan seurantatilanne ja jatkotoimenpiteet
  • merkittiin tiedoksi virkarakenteen tilanne ja tutkijanuratyöryhmän tilanne
  • käytiin tarvittava keskustelu AKAVAn puheenjohtajavalinnasta
  • merkittiin tiedoksi järjestöllinen tilanne
  • käytiin tarvittava keskustelu hallitusohjelmasta
  • käytiin tarvittava keskustelu liiton työvaliokunnan ja rehtorien neuvoston työvaliokunnan tapaamisesta
  • todettiin liiton lausunnon suuntaviivat koskien tekijänoikeuksia

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 4.5.2007

  • merkitsi tiedoksi käydyn keskustelun neuvottelu- sekä UPJ-tilanteesta
  • merkitsi tiedoksi hallitusohjelmasta käydyn keskustelun
  • merkitsi tiedoksi määräaikaistyöryhmän ehdotukset ja niistä käydyn keskustelun
  • päätti myöntää toiminta-avustuksia liiton jäsenyhdistyksille
  • päätti esittää Opettajien työttömyyskassan hallituksen jäseneksi Anu Suorantaa ja varajäseneksi Tero Karjalaista
  • päätti, että liitto ei ota vielä tässä vaiheessa julkisesti kantaa AKAVAn puheenjohtajavaaliin
  • merkitsi tiedoksi AKAVAn vuonna 2007 myöntämät ansiomerkit liiton jäsenille
  • myönsi toimivapaata 1.9.2007-31.8.2008 asiamies Tuuli Vänskälle
  • päätti selvittää työterveydenhuollon saatavuutta erityisesti Helsingin yliopiston osalta

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 22.5.2007

  • sai selvityksen neuvottelutilanteesta
  • keskusteli syksyn neuvotteluista ja työtaisteluvalmiudesta
  • merkitsi tiedoksi valtion pääsopijajärjestöjen syksyn neuvottelutavoitteet
  • päätti esittää OAJ:n työelämätyöryhmän jäseneksi Tiina Saalia
  • merkitsi tiedoksi OPMn muistiot: Koulutuksen arviointijärjestelmän muistio ja Opintojen keskeyttämisen vähentämisen toimenpideohjelma
  • merkitsi tiedoksi Itä-Suomen liittoyliopiston muodostamisen alkaen 1.1.2010
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokouksen 9.5.

  YLL:n liittokokous 22.5.2007

  • kuuli OAJ:n kehittämispäällikkö Matti Lahtisen selvityksen hallitusohjelmasta
  • hyväksyi vuoden 2006 toimintakertomuksen
  • vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006, merkitsi tiedoksi tilintarkastajien lausunnon ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
  • päätti hyväksyä liiton sääntöjen muutoksen hallituksen jäsenten valinnasta kaksivuotiskaudeksi. Sääntöasia käsitellään toistamiseen ylimääräisessä liittokokouksessa 17.8.2007.
  • päätti asettaa hallitusvaaleja varten vaalitoimikunnan, jonka jäseniksi valittiin Matti Grönroos (pj), Mirkka Ali-Laurila ja Merja Laaksonen