5/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
  Sigrid Lem från det norska Forskerforbundet redogjorde för deras verksamhet för de övriga nordiska delegaterna.
   
   
   
   
   

  Nordiskt fackföreningsmöte i Oslo

  Det årligen återkommande mötet mellan representanter för de nordiska universitets- och högskolefackföreningarna gick av stapeln 9-10 maj. På agendan fanns bl.a. akademisk frihet, styrning och ledarskap inom högre utbildning, samt tjänstestruktur och internationellt samarbete. På mötet deltog tillsammans ca 30 deltagare från alla fem nordiska länder.

  Riku Matilainen från Forskarförbundet redogjorde för arbetsvillkor och lönestatistik för Finlands del. I jämförelse mellan de övriga nordiska länderna klarar sig de finländska akademikerna hyfsat när det gäller arbetsförhållandena. Det som dock väckte uppmärksamhet var att undervisningen i stället för forskning i så hög grad upptar lärarnas tid. En annan sak som direkt kritiserades var att man börjat anställa magistrar i stället för doktorer i tjänster som traditionellt varit besatta av forskare. Det visade sig igen att det är ytterst svårt att jämföra lönerna eftersom beskattningen och de övriga lönevillkoren i de olika länderna är så varierande.

  Det senaste om det nya lönesystemet (NLS) i Finland presenterades av Jan-Håkan Öberg. Även om det framgick att de flesta anställda inom universiteten hade fått påökt på sin lön fick själva systemet kritik. Bland annat undrade flera delegater om inte systemet med så många skeden och flera inblandade blir väldigt dyrt att upprätthålla i längden. Då det gäller den personliga prestationsbaserade delen av NLS-lönen undrades det också om systemet inte kan leda till vanmakt. Den finska delegationen förklarade att systemet fortfarande är i uppbyggnadsskede och att möjliga missförhållanden kommer att rättas till. Det framhölls också att även om de anställda har möjlighet att överklaga ifall de är missnöjda med sitt lönebeslut har väldigt få använt den här möjligheten.

  Organisationerna möts årligen för att ta upp olika aktuella teman inom högskoleväsendet till diskussion och för att ta lärdom från varandra. Förutom det ovannämnda diskuterades pensionssystem, arbetstidsfördelning, forskningsfinansiering, rekrytering ur olika aspekter och Bolognaprocessen. Nästa möte kommer att arrangeras i Finland 21-22 maj 2008.

  Jan-Håkan Öberg
  vice ordförande för Universitetslektorernas förbund