ACATIIMI 4/16 tulosta | sulje ikkuna

Hallitusten päätöksiä

Professoriliiton hallitus 1.4.2016

 • Merkitsi tiedoksi seuraavatsidosryhmätapaamiset: Oulun yliopiston johto, Taide-yliopiston johto, opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo.
 • Hyväksyi vuoden 2015 vuosikertomuksen ja päätti saattaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
 • Käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta.
 • Käsitteli Sivistystyönantajien ohjeistusta tekijänoikeuksien siirtämisestä ja piti ohjeistusta ongelmallisena.
 • Valtuutti työvaliokunnan valmistelemaan liiton lausuntoja korkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyön edistämisestä ja yliopistojen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista.

YLL:n hallitus 1.4. 2016

 • Keskusteli kilpailukykysopimuksesta ja erityisesti vaateesta lisätä vuosittaista työaikaa 24 tunnilla sekä paikallisesta sopimisesta.
 • Päätti lausua lakimuutoksesta, jolla pyritään edistämään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopetuksen yhteistyötä. Kieli- ja viestintätaidot ovat asiantuntijuutta ja osa tutkintoa. Vastuun opetussisällöistä ja opetuksen järjestelystä on säilyttävä tutkinnon myöntävällä korkeakoululla. Todettiin lakiesityksen olevan puutteellinen henkilöstövaikutusten arvioinnin osalta.
 • Keskusteli yliopistolakiuudistuksen arvioinnista ja tulossa olevasta kansallisesta työpajasta.
 • Keskusteli muutoksista yliopistojen rahanjakomalliin. Erityisesti pantiin merkille strategiarahoituksen osuuden kasvattaminen edelleen.
 • Päätti liittokokoukselle esitettävästä tilinpäätöksestä ja muista asiakirjoista.
 • Painetussa lehdessä sivu 50

ACATIIMI 4/16 tulosta | sulje ikkuna