4/16

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Akatemiatutkija- ja tutkijatohtorihakuihin muutoksia

  Suomen Akatemia edellyttää jatkossa tutkijatehtäviin hakevilta kokemusta eri tutkimusorganisaatioista. Muutos koskee tutkijatohtori- ja akatemiatutkijatehtäviin hakevia henkilöitä.

  Tutkijatohtorin ja akatemiatutkijan tehtävien hakijoilta edellytetään syksyn 2016 hausta alkaen, että he joko hakevat rahoitusta työskennelläkseen eri paikassa kuin missä ovat väitöskirjatyönsä tehneet tai he ovat välillä työskennelleet vähintään puoli vuotta jossakin muussa organisaatiossa tutkimus- tai vastaavissa tehtävissä.

  Muu organisaatio voi olla kotimaassa tai ulkomailla, ja myös työskentely esimerkiksi yrityksissä tai hallinnossa tutkimusta tukevissa tehtävissä täyttää edellytykset.

  Jos tutkija kuitenkin hakee tehtävää samaan paikkaan, missä hän on väitöskirjatyönsä tehnyt, niin hänellä on oltava väitöksen jälkeistä kokemusta muussa tutkimusympäristössä työskentelemisestä vähintään kuusi kuukautta. Sen on voinut suorittaa kahdessa tai useammassa jaksossa, esim. 3 + 3 kuukautta tai 1 + 5 kuukautta. Kahden pisimmän jakson yhteenlaskettu pituus on oltava vähintään kuusi kuukautta. Tutkijan itsenäistymisen kannalta oleellista on, että tutkimusympäristö on toinen kuin missä väitöstutkimus on tehty.

  Toinen tutkimusympäristö voi olla Suomessa tai ulkomailla oleva tutkimusorganisaatio eli yliopisto tai tutkimuslaitos tai muulla sektorilla oleva organisaatio, jossa tehty työ on ollut tutkimustoimintaan liittyvää.

  Muulla sektorilla tehty työ voi olla esimerkiksi yrityksessä tapahtuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, julkishallinnossa tehtyä tutkimus- tai selvitystyötä. Kaiken kaikkiaan työkokemuksen pitää olla sellaista, joka tukee hakijan tutkijanuraa. Tässä vaatimuksessa suorituspaikkaa ja työkokemuksen sisältöä ei voi määritellä yksiselitteisesti, vaan se vaihtelee hakijan tutkimusalan ja -aiheen mukaan.

  Kilpailu Akatemian tutkijatohtoritehtävien ja akatemiatutkijoiden hauissa on ollut viime vuosina erittäin kovaa. Vain noin joka kymmenes valitaan rahoituksen saajaksi.

  Lisätietoja www.aka.fi

  • Painetussa lehdessä sivu 12