4/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Henkilöstö paremmin mukaan Tampere3 -valmisteluun

  Tamperelaisten korkeakoulujen väki on huolestunut henkilöstön osallistumismahdollisuuksista Tampere3 -prosessissa.

  Näkemyksemme mukaan korkeakoulujen eri yhteisöjen ääni ei kuulu Tampere 3 -prosessissa riittävästi. Professori- ja opettajakunnan, tutkijoiden, muun henkilöstön sekä opiskelijoiden täytyy voida aidosti osallistua keskusteluun yhteistyön tiivistämisestä, joka saattaa johtaa uuden korkeakoulun muodostamiseen siten, että se sisällöltään ja rakenteeltaan palvelee koko korkeakouluyhteisöä.

  Yhteisön ääni saadaan kuuluviin vain nimeämällä opiskelija- ja henkilöstöjärjestöjen edustajat tärkeimpiin valmisteluryhmiin. Jos hanke etenee toukokuun jälkeen, muodostettaneen sille ohjausryhmä tai vastaava, johon henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt nimeävät edustajansa, yhdistysten kannanotossa (17.4.) todetaan.

  Henkilöstö- ja opiskelijajärjestöt ottavat myös kantaa mahdollisen uuden korkeakoulun oikeushenkilöasemaan. Ne pitävät julkisoikeudellisen yhteisön mallia säätiöpohjaa parempana ja demokraattisempana.

  Toukokuun 12. päivänä järjestetään Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun hallitusten yhteiskokous. Henkilöstölle pidetään infotilaisuus 18. toukokuuta.

  • Painetussa lehdessä sivu 17