4/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Turun yliopisto edistää nuorten tutkijoiden uraa

  Turun yliopistossa mietitään väitöskirjatutkijoille pakollisia työelämä- ja ulkomaanjaksoja. Hankkeeseen on liittynyt myös ohjaajien koulutusta.

  Turun yliopistossa alkoi viime syksynä yhteistyöhanke vakuutusyhtiö Varman kanssa. Tavoitteena on kehittää nuorten tutkijoiden työelämävalmiuksia niin yliopiston kuin muiden työnantajien tarpeisiin. Hankkeeseen sisältyy myös tutkijanuran houkuttelevuuden lisääminen ja nuorten tutkijoiden työskentelyolosuhteiden parantaminen.

  Hankekoordinaattori on aloittanut työnsä toukokuun alussa. Ohjausryhmä on kokoontunut parin kuukauden välein. Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Eräänä keskeisenä elementtinä hankkeeseen liittyy ohjaajakoulutukseen panostaminen. Väitöstyön ohjaajien koulutusta on pilotoitu ja palautetta käsitellään paraikaa.

  Ensimmäinen koulutus veti hyvin väkeä. Koulutus tähtää vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, koska enää ei riitä, että ohjaaja tuntee substanssin. Myös opintojen seurantaan tulee panostaa, Pyykkö toteaa.

  Ensi lukuvuonna ohjaajille järjestetään toinen koulutusjakso. Viime vuonna valmistui enemmän tohtoreita kuin koskaan aiemmin yhteensä 1 860. Helmikuussa tohtoreita oli työttöminä 990. Vajaa kolmannes uusista tohtoreista voi sijoittua yliopistouralle. Turun yliopistossa mietitään, pitäisikö väitöskirjavaiheeseen kytkeä pakollisena elementtinä työelämäjakso.

  Keskusteluissa on ollut myös se, voisiko väitöskirja- aihe tulla jotain taholta. Näinhän nykyisin tapahtuu paljon muun muassa tekniikan alalla. Tällä on iso merkitys työllistymisen kannalta.

  Hankkeen jatkokeskusteluissa on ollut myös pakollisen ulkomaan jakson tarpeellisuus. Riitta Pyykön mukaan kansainvälinen jakso voisi olla aika lyhyt, esimerkiksi kolme kuukautta, jolloin se ei olisi perheellisille liian vaikea järjestää.

  Turun yliopisto teki Nuoret tutkijat -hankkeesta Keskinäinen Vakuutusyhtiö Varmalle hankesuunnitelman keväällä 2014. Varma päätti viime kesänä, että se tukee konkreettisia toimenpiteitä 50 000 eurolla 20142016. Hanke toteutetaan yliopiston henkilöstöpalveluiden, UTUGS:n, Työtieteiden keskuksen, Akateemisten rekrytointipalveluiden sekä tiedekuntien ja laitosten yhteistyöllä.

  Turusta saadun kokemuksen nojalla Varmalla on kiinnostusta laajentaa vastaavia toimia muihinkin yliopistoihin. Hankkeeseen sisältyy myös terveysriskien tunnistamista ja työhyvinvoinnin edistämistä.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 17