4/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Tutkimus- ja innovaationeuvoston koko pienenee

  Tutkimus- ja innovaationeuvoston asemaan esitetään merkittäviä muutoksia. Neuvoston tehtäviin lisätään tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan rinnalle myös koulutuspolitiikka. TIN:lle tulisi myös velvoite tiedottaa toiminnastaan.

  Nykyiseen neuvostoon kuuluu pääministeri puheenjohtajana, opetus ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajana sekä valtiovarainministeri ja enintään kuusi muuta ministeriä. Ministereiden lisäksi neuvostoon on kuulunut 10 muuta jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää vaalikaudeksi.

  Lausunnolla olevan asetuksen mukaan pääministeri edelleen johtaisi neuvostoa. Muina ministerijäseninä olisivat opetusministeri ja elinkeinoministeri varapuheenjohtajina, valtiovarainministeri ja enintään yksi muu ministeri. Muiden valtioneuvoston määräämien jäsenten määrää pienenisi 10:stä viiteen. Asetuksessa ei myöskään määriteltäisi tahoja, joilla pitää olla edustus TIN:ssa. Asetusluonnokseen pyydetään lausuntoja 15. toukokuuta mennessä.

  Nykyinen jaostorakenne korvattaisiin pienellä työvaliokunnalla sekä määräaikaisilla valmisteluelimillä. Työvaliokuntaan kuuluisivat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valtioneuvoston valtiosihteeri, OKM:n kansliapäällikkö, TEM:n kansliapäällikkö, Suomen Akatemian pääjohtaja, Tekesin pääjohtaja sekä neuvoston pääsihteeri. Nykyisin TIN:n sihteeristössä on pääsihteerin lisäksi kaksi pääsuunnittelijaa. Jatkossa sihteeristöön kuuluisi päätoiminen pääsihteeri ja ”muita asiantuntijoita”.

  TIN:n aseman muutosta olivat valmistelemassa OKM:n kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, TEM:n kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. (Ks. Acatiimi 2/2015.)

  • Painetussa lehdessä sivu 13