4/15

 • pääsivu
 • sisällys
 • Tällaisina vaikeina aikoina tohtoreita tarvitaan kehittämään ratkaisuja, joilla Suomi nousee aallonpohjasta, sanoo pääsihteeri Liisa Rohweder
   

  Järjestöpomo palkkaa tohtoreita

  Ympäristöjärjestö WWF Suomen tohtorit neuvottelevat yrityspäättäjien ja poliitikkojen kanssa, moderoivat työpajoja, suunnittelevat kampanjoita, vetävät hankkeita ja tuottavat julkaisuja. Joukossa on valtiotieteilijä, meribiologi, ekologiasta ja evoluutiobiologiasta väitellyt sekä ympäristötieteilijä.

  Ympäristöjärjestö WWF Suomen toimistossa Helsingin Sörnäisissä työskentelee 41 uhanalaisten lajien ja rajallisten luonnonvarojen puolustajaa. Joukossa on viisi tohtoria. Pian heitä on kahdeksan.

  Kolme on parhaillaan opintovapaalla. Kun aloitin täällä 2009, talossa oli yksi väitellyt, kertoo WWF Suomen pääsihteeri, kauppatieteiden tohtori Liisa Rohweder.

  Osa tohtoreista on tullut taloon tohtorinhattu päässä, osa ryhtynyt jatko-opintoihin Rohwederin kannustamana. Rohwederin mukaan tohtorit tuovat ympäristövaikuttamiseen pääomaa, jota mikään muu koulutus ei tarjoa.

  Erityistä osaamista

  Tohtorikoulutus kasvattaa pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta, kriittistä ajattelua ja argumentointitaitoja. Tohtori perustaa käsityksensä tutkittuun tietoon.

  Rohweder vertaa tieteellisen koulutuksen prosesseissa jalostunutta maailmankuvaa helikopteriin, jonka ikkunasta näkyy paitsi kaupunki, myös sitä ympäröivä moottoritieverkosto ja rakentamaton maa-alue. Toisin sanoen, tohtori hallitsee metodit, joilla hän hahmottaa kokonaisuuksia sekä analysoi syitä ja seurauksia.

  Tohtori pystyy tieteellisen tarkasti osoittamaan pörssiyrityksen johdolle, miksi Itämeren suojelun rahoittaminen on paitsi vastuun kantamista tuleville polville myös liiketaloudellisesti kannattava investointi. Tohtori ei pelkää kriittisiä vasta-argumentteja, vaan vastaa kiperiin kysymyksiin vakuuttavasti laajan asiantuntemuksensa turvin.

  Kyläilkää ja tutustukaa

  Rohweder ehdottaa, että kansalaisjärjestöt ja muut vaikuttamisorganisaatiot ottavat mallia WWF:stä ja ryhtyvät reippaasti rekrytoimaan tohtoreita. Hän toivoo, ettei yhteiskunnan korkeimmin koulutetun kansanosan kapasiteetti jää hyödyntämättä ainakaan väärien mielikuvien vuoksi.

  Toivottavasti kukaan ei kuvittele, että tohtorit pohtivat omia teorioitaan jossain ylivertaisissa sfääreissään. Asia ei todellakaan ole niin. He ovat hankkineet teoreettisen koulutuksen, koska haluavat kehittää ja tuottaa ratkaisuja, jotka osaltaan tekevät maailmasta aiempaa paremman. Kutsukaa tohtoreita kylään! Silloin viimeistään havaitsette ennakkoluulon vääräksi.

  Terveisiä lähtee myös tohtoreille:

  Parhaiten ennakkoluulot murtuvat, kun otatte aloitteen ja menette käymään mahdollisten työnantajien luona. Kun keskustelette kyseisen organisaation tavoitteista ja kerrotte, miten kehittäisitte toimintaa, seurauksena saattaa olla työsopimus.

  Teksti Paula Launonen/Akavan kiertoartikkeli

  • Painetussa lehdessä sivu 12