4/12

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 30.3.2012

  • Merkitsi tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
   • Professoripoolin ensimmäinen hakukierros
   • tapaaminen Tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristön edustajien kanssa
   • tiedote valtion kehysriihestä
   • liiton tilintarkastus on tehty
   • liiton puheenjohtaja on osallistunut valtioneuvoston tulevaisuusselonteon asiantuntijatyöpajaan
   • valtioneuvosto esittää Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun yhdistämistä uudeksi Taideyliopistoksi
  • Käsitteli Akavan tiedotetta Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden tutkinnonanto-oikeudesta ja päätti antaa asiasta kannnanoton.
  • Päätti liiton lausunnosta esityksestä yliopistojen uudeksi rahoitusmalliksi .
  • Hyväksyi liiton vuosikertomuksen 2011 ja päätti toimittaa sen valtuuston käsiteltäväksi.
  • Käsitteli tenure track järjestelmässä olevien oikeusasemaa.
  • Merkitsi tiedoksi valtion kehysbudjetin.
  • Merkitsi tiedoksi työmarkkinatilanteen ja järjestöllisen tilanteen.
  • Hyväksyi valtuuston esityslistan.
  • Käsitteli mahdollista uuden Akavatalon rakentamista.
  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 46