4/12

  • pääsivu
  • sisällys
  •  
     

    Keskustelua

    Kaikki Open Access -lehdet eivät rahasta

    Acatiimi 3/2012 käsitteli tieteellisen julkaisutoiminnan tilaa ja muutoksia monesta eri näkökulmasta. Artikkeleista tuli monin tavoin esiin myös eri tieteenalojen ja julkaisufoorumien eroavuudet. Kiinnitin huomiota siihen, että professori Kaarle Hämeri sivusi open access -julkaisumuotoa ja luonnehti sitä sanoilla "kirjoittaja maksaa", mikä ilmeisesti fysiikan osalta pitää paikkansa.

    Tässäkin asiassa eri tieteenalat ja julkaisut eroavat ilmeisesti toisistaan. Ainakin humanistisella ja yhteiskuntatieteellisellä alalla open access -verkkojulkaisut voivat olla ilmaisia, itse asiassa en tunne omalta alaltamme open access -julkaisuja, joissa kirjoittaja joutuisi maksamaan.

    Julkaiseminen ei ole ilmaista, mutta ei sitä välttämättä tarvitse kirjoittajien rahakukkaroista kustantaa. Tuntemieni open access -julkaisujen tieteellinen toimitus ja refereet työskentelevät ilmaiseksi tai minimaalisia korvauksia vastaan kuten painettujenkin tieteellisten lehtien toimitukset. Taittokustannukset ja verkkoresurssit vievät suhteellisen vähän varoja, joten ne ovat ilmaisia sekä kirjoittajille että lukijoille. Taustalla olevat yhdistykset, organisaatiot tai konsortiot rahoittavat toimintaa julkaisuavustuksilla tai muilla vastaavilla varoilla.

    Suomalaisista laadukkaista open access -tiedejulkaisuista voi esimerkkinä mainita esimerkiksi Eloren sekä Kasvatus ja aika -julkaisut.

    Myös esimerkiksi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin COLLeGIUM-sarja on ilmainen niin kirjoittajille kuin lukijoillekin.

    Mihin julkaisut sijoittunevatkin uusissa numeroiduissa yleisluokituksissa, jotka heijastavat tiedejulkaisemisen koko todellisuutta hyvin kapeasti, omalla alallaan ne ovat laadukkaita ja arvostettavia tiedejulkaisuja. Niiden tavoitteena on tieteellisen tiedon tuominen kaikkien ulottuville.

    Anu Lahtinen
    FT, dosentti

    • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 39