4/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 2.4.2007

  • hyväksyttiin liiton vuoden 2006 toimintakertomus sekä päätettiin saattaa se valtuuston käsiteltäväksi
  • merkittiin tiedoksi yleinen työmarkkinatilanne, järjestöllinen tilanne ja UPJ:n tilanne
  • käsiteltiin työajan seurantaa ja annettiin ohjeet jatkovalmisteluille
  • merkittiin tiedoksi käyty keskustelu opetushenkilöstön virkarakenteesta
  • hyväksyttiin valtuuston kokouksen esityslista
  • käytiin tarvittava keskustelu hallitusohjelmasta ja siihen vaikuttamisesta. Päätettiin lähettää eri puolueille ja järjestöille asiasta kirje sekä laatia tiedote
  • todettiin, että liitto on mukana jukolaisten järjestöjen jäsenille suunnatussa palkkatutkimuksessa

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 20.4.2007

  • sai selvityksen kevään neuvottelutilanteesta ja meneillään olevista UPJ-neuvotteluista (soveltamiskysymykset ja auki olevat neuvottelut Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Maasotakoulussa)
  • keskusteli syksyn neuvottelukierroksen tavoitteista
  • keskusteli meneillään olevista virkarakennesuunnitelmista
  • sai selvityksen hallitusohjelman korkeakouluja koskevista osista
  • päätti jakaa syksyllä 2007 opetusstipendit ja nimittää stipenditoimikunnan jäseniksi Erja Kososen, Eeva Kuuselan ja Gordon Robertsin
  • päätti esittää liittokokoukselle (22.5.) hyväksyttäväksi vuoden 2006 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja päätti esittää vaalitoimikunnan nimeämistä • päätti esittää, että YLL:n edustajat kevään Nordiskt möte -tapaamisessa ovat Mirkka Ali-Laurila ja Jan-Håkan Öberg
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n hallituksen kokouksen 11.—12.4.
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n korkeakoulupoliittiset linjaukset