3/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Sivistyksestä ei voi leikata

  Yliopistojen opetusalan liitto YLL edellyttää tavoitteissaan, että Suomi on nostettava osaamisen kärkimaaksi 2030. Koulutusta ja tutkimusta on kehitettävä pitkäjänteisesti hallituskaudesta toiseen. Koulutuksen ja tutkimuksen riittävä määrärahataso sekä rahoituksen vakaus on turvattava.

  Toimintaympäristö

  • Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjaavat lainsäädännöt säilytetään erillisinä. Korkeakoulujen yhteistyötä lisätään. Uudistetut lainsäädännöt mahdollistavat yhteistyön tiivistämisen ja kehittämisen.
  • Valtakunnallisesti varmistetaan koulutuksen tasa-arvoon ja saavutettavuuteen liittyen korkeakouluverkon kattavuus ja riittävä resursointi koko Suomessa.
  • Korkeakoulujen perusrahoitus sekä opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminta turvataan ja rahoitusta vahvistetaan.
  • Arvioidaan korkeakoulusektorin uudistettujen lakien toimivuutta kokonaisuutena sekä se, miten lait ovat mahdollistaneet koulutuksessa ja tutkimuksessa onnistumisen.

  Opetus, tutkimus ja työelämä

  • Rahoitusmalleja on kehitettävä huomiomaan opetuksen laatu nykyistä paremmin.
  • Yliopistoissa opetuksen ja tutkimuksen yhteyttä vahvistetaan.
  • Opettajan profession ytimeen kuuluvaa vapautta valita käyttämänsä pedagogiikka ei rajoiteta.
  • Yliopistojen uramallit ja kannusteet tulee ottaa käyttöön yhdenvertaisesti koko opetus- ja tutkimushenkilöstölle: tutkijanuramallin umpikujia avataan, opetustyöllä tulee olla merkittävä painoarvo uralla etenemisessä.
  • Opetusalan vetovoimaisuuden turvaamiseksi perustetaan opettajarekisteri.
  • Yliopistoista siirrytään työelämään maisterin tutkinnon suorittaneina.
  • Painetussa lehdessä sivu 43