3/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Tutkimus ja opetus hallitusohjelman painopisteiksi

  Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto laativat yhteiset hallitusohjelmatavoitteet jo viime kesänä. Tutkimus ja opetus luovat uutta kasvua. Niiden tulee olla maan seuraavan hallituksen painopisteitä.

  Yliopistoille ennustettava, pitkäjänteinen rahoitus

  • Yliopistoindeksin jatkuva leikkaaminen tulee lopettaa on syytä palata noudattamaan yliopistolakia.
  • Perustutkimuksen osuutta tutkimuksen rahoituksessa on vahvistettava.
  • Julkisen rahoituksen kilpailtua osuutta ei saa enää kasvattaa suhteessa perusrahoitukseen.
  • Rahoitusta on suunnattava pitempikestoiseen tutkimukseen.
  • Opintoaikojen lyhentäminen ei onnistu, elleivät myös opiskelijat ota vastuuta omasta oppimisestaan.
  • Tieteelliseen tutkimustoimintaan tehtävien lahjoitusten verovähennysoikeuden yläraja on poistettava.
  • Verovapaan apurahan ylärajaa tulee nostaa.

  Avoimuus ja vertailukelpoisuus

  • Yliopistojen toiminnan raportointiin liittyvistä keskeisistä tunnusluvuista olisi syytä säätää yliopistolaissa.

  Henkilöstö tekee tuloksen

  • Tutkijaura koostuu liiaksi lyhyistä määräaikaisuuksista yliopistoissa on panostettava ennustettavampiin tutkijanuriin.
  • Professorien tutkimuskaudet ovat edellytys tieteen korkealle tasolle.

  Korkeakoulujen yhteistyö

  • Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja kehitetään itsenäisinä duaalimallin pohjalta; tieteellinen tutkimus ja tutkijankoulutus kuuluvat vain yliopistoihin.
  • Rakenteellisesta kehittämisestä mahdollisesti vapautuvat voimavarat jätetään yliopistojen käyttöön.

  Yliopistolain jatkoarviointi

  • Yliopistolain vaikutusten jatkoarviointi tulee tehdä viimeistään vuonna 2016. Tunnuslukujen tarkempi raportointi voidaan ottaa lakiin tässä yhteydessä.
  • Painetussa lehdessä sivu 43