3/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Kaksi puoluetta ajaa yliopistouudistusta

  Yliopisto- ja tiedepolitiikkaa käsitteleviä kirjauksia löytyy puolueiden vaaliohjelmista vaihtelevasti: joillakin on kovin niukka linja, muutamilla on teemasta useampi kappale.

  Yllättävästi puoluekentän eri laitamille sijoittuvat kokoomus ja vasemmistoliitto ajavat molemmat yliopistouudistusta. Kokoomus käyttää termiä Yliopistouudistus 2.0. Sillä puolue haluaa parantaa opetuksen ja tutkimuksen laatua, lisätä yliopistojen kansainvälistymistä ja valmistuvien parempaa työllistymistä. Vasemmistoliitto kertoo suoraan tavoittelevansa uutta yliopistolakia, joka perustuu ”tieteen ja taiteen vapauden, demokratian ja sivistyksen arvoille nykyisen markkinalogiikan ja yhtiöhierarkian sijaan”.

  Gallupeissa johtava keskusta pitää talouskasvun vauhdittamisen yhtenä keinona tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan bkt-osuuden nostamista lähemmäksi neljän prosentin tavoitetta. Se myös ehdottaa kokeilua, jossa tohtorikoulutettavia pestattaisiin pk-yrityksiin. Puolue haluaisi tehdä ympärivuotisen opiskelun mahdolliseksi korkeakouluissa.

  Vihreät korostaa maksuttomuutta ja haluaa turvata korkeakoulujen mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan. Vaaliohjelma mainitsee myös perustutkimuksen, jonka se haluaa nostaa maailman huipulle: ”sen pohjalta myös soveltava tutkimus ja innovaatiot syntyvät”.

  SDP:n varsinaisessa vaaliohjelmassa ei korkeakoulutus näy. HS:n (23.3.) mukaan ehdokkaille jaetusta tausta-aineistosta löytyy linjaus: puretaan lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia esteitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistämiseltä. Mahdollistetaan Tampereen korkeakoulujen ja muut vastaavat korkeakoulujen aloitteesta lähtevät yhdistymishankkeet uudistamalla lainsäädäntöä.

  RKP ja kristillisdemokraatit korostavat yrittäjyyskasvatusta. Kristilliset haluavat lisäksi panostaa voimakkaammin ”luovaan tiedon hankkimiseen ja yhdistelemiseen, tutkimustoimintaan ja soveltamiseen”.

  Perussuomalaisten papereissa koulutusasiat ovat esillä varsin vähän. Puolue kuitenkin haluaa, että leikkaukset kohdistetaan muualle kuin koulutukseen. Sillä on kirjaus myös säätiöiden asemasta: ”verovapaiden suursäätiöiden omaisuus rekisteröidään”.

  Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 41