3/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 9.3.2007

  • käsiteltiin liiton talousasioita
  • päätettiin hyväksyä tilinpäätös vuodelta 2006 esitettäväksi edelleen valtuustolle
  • merkittiin tiedoksi yleinen työmarkkinatilanne ja järjestöllinen tilanne
  • merkittiin UPJ:n tilanne tiedoksi ja saatiin selvitys uusimmista UPJ-tilastoista
  • todettiin työajan seurannan tilanne
  • käsiteltiin korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä
  • merkittiin tiedoksi Professorimatrikkelin nykytilanne
  • merkittiin tiedoksi liiton lausunto mietinnöstä “Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa”
  • merkittiin tiedoksi, että liitto esittää puheenjohtaja Risto Laitista liiton edustajaksi tutkijauratyöryhmään
  • päätettiin hyväksyä esitetyt muutokset liiton matkustussääntöön

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 23.3.2007

  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista ja ajankohtaisesta tilanteesta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun neuvottelutilanteesta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskustelun yliopistojen rakenteellisesta kehittämisestä
  • pohjusti liiton lausuntoa opetusministeriölle Tekijänoikeusjärjestelmän arviointi ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen -keskustelumuistiosta
  • päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2006 tilinpäätöksestä
  • päätti kevätliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2006 toimintakertomuksesta
  • päätti kevätliittokokoukselle tehtävästä esityksestä koskien vaalivaliokunnan kokoonpanoa
  • päätti käsitellä kevätliittokokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen jäsenen vaihdosta sekä kuulla edunvalvontauutisia ja selvitystä tutkijoiden työttömyysturvaongelmista
  • täydensi järjestötyöryhmää
  • käsitteli liiton näkemyksiä tutkijoiden työvoimapoliittisista edellytyksistä ja esteistä

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 16.3.2007

  • kuuli selvityksen neuvottelutilanteesta ja keskusteli neuvottelutavoitteiden asettamisaikataulusta
  • päätti ohjeistaa jäseniä yliopistojen laitoksilla suoritettavan opetusharjoittelun korvaamisesta
  • päätti lähettää jäsenille VES -työryhmän muistion verkko- ja monimuoto-opetuksesta
  • kuuli selvityksen tietosuojakysymyksistä sähköisessä muodossa tehtävistä opiskelijapalautteista
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n lausunnon yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen autonomian raportista
  • merkitsi tiedoksi OPM:n ns. kärkihankeraportit
  • merkitsi tiedoksi ryhmähenkivakuutuksen muutokset