2/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 13.2.2015

  • Merkitsi tiedoksi liiton lausunnon sivistysvaliokunnalle koskien lukukausikohtaisen hakemuksen käsittelymaksua.
  • Käsitteli liiton alustavan tilinpäätöksen ja liiton sijoitustoimintaa.
  • Sai tilannekatsauksen työmarkkinatilanteesta: neuvottelujärjestelmää koskevat keskusjärjestötason neuvottelut, työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkoneuvottelut, yliopistojen TES-työryhmien tilanne ja valtion YT-tilanne.
  • Käsitteli liiton tulospalkkausselvitystä ja keskusteli selvityksen johtopäätöksistä.
  • Keskusteli, millä eri tavoin liitto pyrkii vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan.
  • Käsitteli Tampere3-hanketta ja liiton toimenpiteitä asiassa sekä keskusteli duaalimallista.
  • Merkitsi tiedoksi, että liiton johto on tavannut TTY:n rehtorin ja hallintojohtajan.

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 13.2.2015

  • Keskusteli palkansaajakeskusjärjestöjen yhdistymishanketta koskevan selvityksen laatimisesta jäsenyhdistyksille.
  • Nimesi työryhmän valmistelemaan liiton uuden strategian suuntaviivoja. Strategian kehittelyä jatketaan jäsenyhdistyksissä, kevätliittokokouksen yhteydessä sekä syksyllä puheenjohtajien ja sihteerien päivillä.
  • Nimesi jäsenet kirjastotyöryhmään, nuorempien tutkijoiden työryhmään, opetus- ja tutkijanuratyöryhmään, palkkio- ja tekijänoikeustyöryhmään sekä kansainväliseen verkostoon.
  • Keskusteli Tampereen yliopistojen ja korkeakoulun yhdistämishankkeesta.
  • Pohti tohtorien työllistymisen edistämistä. Asiaa on mietitty myös muiden akavalaisten liittojen kanssa.
  • Vahvisti liiton jäsenmääräksi vuoden 2015 alussa 6 891.
  • Keskusteli yliopistojen apurahansaajilta perimistä työtila- ja välinekorvauksista. Liitto vastustaa korvausten perimistä, koska apurahansaajat ovat yliopistoille ilmaista työvoimaa, jonka tutkimustuloksista ne hyötyvät suuresti. Jos korvauksia kuitenkin peritään ja säätiöt niitä maksavat, pitäisi sääntöjen olla selkeät ja yhdenmukaiset.
  • Merkitsi tiedoksi puheenjohtajan selvityksen tutkijanuratyöryhmän tapaamisesta.
  • Keskusteli korkeakoulutuksen digitalisaatiosta.

  YLL:n hallitus 20.2.2015

  • Keskusteli akateemisen uran kehittämisestä yliopistoissa.
  • Keskusteli duaalimallista ja Tampereen T3-kokeilusta. Henkilöstöä ei edelleenkään ole pyydetty mukaan selvitystä valmisteleviin työryhmiin.
  • Keskusteli kieli- ja viestintäopintojen merkityksestä yliopistoissa. Yliopistoissa on monin paikoin ajettu vieraiden kielten ja viestinnän opetusta alas samaan aikaan kun tarvitaan enemmän kansainvälisiä kontakteja, kansainvälistä tieteen tekemistä sekä akateemisia viestintätaitoja usealla eri kielellä.
  • Suunnitteli kevään 2015 jäsenkyselyä, jossa selvitetään palkkauskehitystä ja työajan jakautumista eri tehtäviin sekä mm. mahdollisia muutoksia työn kuormittavuudessa
  • Vahvisti ohjelman yhdistysten puheenjohtajien seminaariin 10.4. ja suunnitteli YLL-seminaarin ohjelmaa 20.21.8.
  • Painetussa lehdessä sivu 50