ACATIIMI 2/15 tulosta | sulje ikkuna

Tutkimus- ja innovaationeuvoston rooli selvitettävänä

Tutkimus- ja innovaationeuvostosta (TIN) ilmestyi viime keväänä VTT:n tutkijoiden tekemä laaja arviointi. Sen pohjalta koko neuvoston tuleva asema on laitettu kolmen kansliapäällikön ryhmän pohdittavaksi. Anita Lehikoisen (OKM), Erkki Virtasen (TEM) ja Olli-Pekka Heinosen (valtioneuvoston kanslia) esityksen odotetaan valmistuvan maaliskuun alkuun mennessä.

Selvitystyössä on käyty mm. läpi muiden Euroopan maiden vastaavia järjestelmiä. Kolmen ”koplan” ehdotusten pohjalta vaalien jälkeinen uusi hallitus päättää, miten tutkimus- ja innovaationeuvostolle käy.

Neuvoston asemaan viitattiin Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran Tutkaksen aamuseminaarissa tammikuun lopussa. Tutkas julkisti siellä kannanoton ”Suomi tarvitsee tiede- ja teknologiaministerin”.

Tutkaksen seminaarissa puhunut valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen ei halunnut ottaa kantaa siihen, onko tiedeministeri järkevä ajatus vai ei. Hän peräsi kansallista strategiaa, johon kaikki tahot sitoutuisivat.

— Innovaatioekosysteemiä ei rakenneta yhden ministerin voimin, hän painotti.

Heinonen katsoi, että maahan tarvitaan foorumi, joka katsoisi tutkimuskenttää kokonaisuutena. Hän viittasi TIN:sta tehtyyn keväiseen arviointiin ja totesi: ”se elin ei ole kyennyt tuottamaan kokonaisnäkemystä”.

Tutkaksen tilaisuudessa puhunut Anita Lehikoinen ei ottanut kantaa TIN:n asemaan tai tiedeministeriin, mutta totesi:

— Meidän toiveissa on opetus-, tiede- ja kulttuuriministeriö.

Kirsti Sintonen

  • Painetussa lehdessä sivu 9

ACATIIMI 2/15 tulosta | sulje ikkuna