2/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
  Yliopistonlehtorien liiton hallitus kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa 2.2.07. Kuvassa Mirkka Ali-Laurila, Sylvi Soramäki- Karlsson, Pia Mänttäri, Erja Kosonen, Aira Thölix, Merja Laaksonen, Tuula Hirvonen, Gordon Roberts, Jan-Håkan Öberg, Eeva Kuusela ja Matti Grönroos.
   

  Hallitusten päätöksiä

  Professoriliiton hallitus 16.2.2007

  • käsiteltiin liiton talousasioita
  • käsiteltiin liiton alustavaa tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
  • merkittiin yleinen työmarkkinatilanne, järjestöllinen tilanne ja UPJ:n tilanne tiedoksi • merkittiin työajan seurantatilanne tiedoksi. Todettiin, että liitto suhtautuu kielteisesti viikoittaiseen työnajan seurantaan. Todettiin, että liitto pyrkii kehittämään työsuunnitelmaa siten, että sitä voidaan käyttää kustannuslaskennan pohjana
  • hyväksyttiin liiton lausunto opetusministeriölle loppuraportista Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen
  • merkittiin tiedoksi Professorimatrikkelin tilanne
  • merkittiin tiedoksi liiton lausunto sivistysvaliokunnalle komission tiedonannosta koskien korkeakoulujen nykyaikaistamista

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 16.2.2007

  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista ja neuvottelutilanteesta
  • päätti yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista koskevasta liiton lausunnosta
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ja keskusteli yliopistojen virkarakennekysymyksestä
  • merkitsi tiedoksi palkkausjärjestelmien tilanteen ja päätti osallistua AKAVAlaisten järjestöjen valtiosektorin yhteiseen palkkausjärjestelmiä koskevaan jäsenkyselyyn
  • nimesi järjestötyöryhmän jäsenet sekä täydensi edunvalvontatyöryhmää ja sosiaaliturvatyöryhmää
  • päätti Vuoden 2007 tieteentekijän valinnan ajankohdasta
  • päätti toiminta-avustusten myöntämisperiaatteista vuonna 2007. Hakemukset käsitellään toukokuun hallituksen kokouksessa • keskusteli liiton näkemyksistä tutkijoiden työvoimapoliittisista edellytyksistä ja esteistä

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 2.2.2007

  • kuuli selvityksen UPJ -seurannasta ja viimeiset tilastotiedot
  • merkitsi tiedoksi selvitys yliopistojen tavoitteista seurata työaikaa
  • keskusteli yliopistojen virkarakennesuunnitelmista
  • merkitsi tiedoksi selvitysmiesten raportin Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen 17.1.2007
  • keskusteli vuoden 2007 OAJ/YLL Yliopistopäivistä
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n ohjeistuksen luottamusmiehille rakenteellisen kehittämisen yhteydessä esiin otettavista asioista
  • merkitsi tiedoksi OAJ:n tavoitteet alkavalle sopimuskaudelle
  • merkitsi tiedoksi YLL:n uudistetut www-sivut