9/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Hallitusten päätöksiä

  Tieteentekijöiden liiton hallitus 17.11.2006

  • merkitsi tiedoksi selvityksen AKAVA-yhteisön kokouksista
  • päätti syysliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2007 toimintasuunnitelmasta
  • päätti syysliittokokoukselle esitettävästä vuoden 2007 jäsenmaksusta ja talousarviosta
  • päätti syysliittokokoukselle esitettävistä vuoden 2007 palkkioista
  • päätti syysliittokokoukselle esitettävistä muista kuin sääntömääräisistä asioista
  • merkitsi tiedoksi selvityksen yliopistojen palkkausjärjestelmän tilanteesta ja Suomen Akatemian tutkimusvirkojen uuden palkkausjärjestelmän tilanteesta sekä teki päätöksen Suomen Akatemian järjestelmän osalta tulevia neuvotteluja varten
  • merkitsi tiedoksi selvityksen ajankohtaisesta tilanteesta yliopistojen virkarakenneuudistuksissa sekä päätti liiton suuntaviivoista jatkokeskusteluissa
  • keskusteli liiton tämän vuoden toiminnasta sekä arvioi toimintasuunnitelman toteutumista
  • nimesi liiton ehdokkaat työsuhdekeksintölautakunnan korkeakoulujaostoon

  Yliopistonlehtorien liiton liittokokous 11.11.2006

  • hyväksyi vuoden 2007 talousarvion ja toimintasuunnitelman
  • vahvisti jäsenmaksun määräytymisen entisenmukaiseksi
  • valitsi tilintarkastajat vuodeksi 2007
  • valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2007-2008
  • valitsi hallituksen vuodeksi 2007 (ks. kokoonpano alla)

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 2007

  Puheenjohtaja 2007-2008 Tuula Hirvonen, Jyväskylän yliopisto
  Varapuheenjohtaja 2007-2008 Jan-Håkan Öberg, Helsingin yliopisto

  Jäsenet:
  Mirkka Ali-Laurila, Åbo Akademi
  Matti Grönroos, Turun yliopisto
  Miia Hast, Lapin yliopisto
  Erja Kosonen, Jyväskylän yliopisto
  Eeva Kuusela, Joensuun yliopisto
  Merja Laaksonen, Tampereen teknillinen yliopisto
  Pia Mänttäri, Helsingin yliopisto
  Gordon Roberts, Oulun yliopisto
  Sylvi Soramäki-Karlsson, Svenska Handelshögskolan
  Aira Thölix, Vaasan yliopisto

  Varajäsenet:
  Karita Katto, Tampereen yliopisto
  Reijo Suontamo, Jyväskylän yliopisto
  Jorma Joutsenlahti, Tampereen yliopisto
  Sirkku Latomaa, Tampereen yliopisto
  Päivi-Katriina Juutilainen, Joensuun yliopisto
  Inkeri Ruokonen, Helsingin yliopisto
  Eija Hämäläinen, Helsingin ylipisto
  Asko Pekkarinen, Oulun yliopisto
  Riitta Koskimies, Turun kauppakorkeakoulu
  Jorma Lehtimäki, Turun yliopisto