9/06

 • pääsivu
 • sisällys
 • Professoriliiton valtuusto valitsi liitolle uuden johdon

  Professoriliiton valtuusto valitsi kokouksessaan 24. marraskuuta professori Risto Laitisen liiton uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2007-2008. Laitinen on epäorgaanisen kemian professori ja toimii kemian laitoksen johtajana Oulun yliopistossa. Hän on ollut pitkään aktiivisesti mukana Professoriliiton toiminnassa, mm. liiton hallituksessa vuodesta 2001 lähtien.

  Liiton uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin professori Maarit Valo. Professori Valo on viestinnän professori ja humanistisen tiedekunnan dekaani Jyväskylän yliopistossa. Maarit Valo on ollut hallituksessa vuodesta 2004.

  Valtuusto päätti myös hallituksen kokoonpanosta. Liiton hallituksen jäsenistä vaihtui lähes puolet (ks. ohessa hallitus 2007). Yhdestä uudesta hallituksen jäsenestä jouduttiin äänestämään: Åbo Akademin edustajat olivat halunneet, että professori Kaisa Sere olisi varsinainen jäsen eikä varajäsen, mutta vaalitoimikunnan esitys voitti.

  Valtuusto käsitteli sääntömääräisesti liiton toimintasuunnitelman vuotta 2007 varten. Tulevan vuoden toiminnassa korostuvat UPJ:n seuranta, työaikakysymykset, uuteen neuvottelukierrokseen ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen sekä yliopistojen virkarakenne.

  Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä käydyssä keskustelussa nousi esille mm. työajanseuranta (ks. tst lis). Valtuuston jäsenet toivoivat myös, että liiton hallitus kiinnittäisi tulevana vuonna huomiota lahjoitusten verovapauteen. Keskusteluun nousi lisäksi nimikekysymykset, mm. ammattikorkeakoulujen nimistä tehdyt harhaanjohtavat englanninkieliset käännökset. Valtuusto sai kattavan selvityksen liiton talousasioista: budjetin toteutumisesta, varallisuudesta ja sijoitusstrategiasta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päätti myös jäsenmaksuista, joihin ei tule muutoksia verrattuna vuoteen 2006.

  Tämänkertainen kokous oli samalla vuosiksi 2005-2006 valitun valtuuston viimeinen sääntömääräinen kokous. Viime kesänä liiton kokouksessa valittu uusi valtuusto aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta. Samalla vaihtuu myös valtuuston puheenjohtaja. Professori Vesa Routamaa jättää puheenjohtajan tehtävät ja uuden valtuuston puheenjohtaja aloittaa professori Terttu Katila Helsingin yliopistosta.

  Kokouksen päätteeksi lounaan yhteydessä muistettiin valtuuston jäsenyyden jättäviä. Näistä yksi pitkäaikaisimmista oli Turun yliopiston edustaja Esko Vuorela, joka oli toiminut valtuustossa vuodesta 1986 alkaen. Lopuksi haluttiin erityisesti kiittää liiton puheenjohtajan tehtävät jättävää Tapani Pakkasta. Professori Pakkanen toimi liiton johdossa yhteensä neljä vuotta.

  Professoriliiton hallitus 2007

  Puheenjohtaja:
  Professori Risto Laitinen (OY)
  Varapuheenjohtaja:
  Professori Maarit Valo (JY)


  Varsinaiset jäsenet:
  Professori Juhani Peltonen (TY)
  Professori Kaarle Hämeri, (HY)
  Professori Harri Siiskonen (JoY)
  Professori Timo Kalema (TTY)
  Professori Marjut Laitinen (SibA)
  Professori Eero Puolanne (HY)

  Varajäsenet:
  Professori Kaisa Sere (ÅA)
  Professori Jarmo Partanen (LTY)
  Professori Salme Näsi (TaY)
  Professori Jorma Skyttä (TKK)
  Professori Juhani Laurinkari (KuY)
  Professori Terttu Utriainen (LaY)